published on 20.11.2019

Fonksiyonlar, bölümünde argümanlardan kısaca bahsetmiştik. Peki, ya argümanı direkt scriptin dışından userdan ya da farklı bir programdan almamız gerekiyorsa ne yapacağız?

Yine fonksiyona argüman gönderir gibi scripte argüman gönderebiliriz.

1
./foobar.sh "foo" "bar"

$@ an array of arguments, ve $# number of arguments olduğunu yine fonksiyonlar bölümünde söylemiştik.

foobar.sh’ın içeriği ise aşağıdaki gibi olsun.

1
2
3
4
5
6
#!/bin/bash
for i in $@; do
 echo $i
done

echo "$# arguments passed into this script."

Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

1
2
3
> foo
> bar
> 2 arguments passed into this script.

Güzel ama bu argümanlar sıralı olmak zorunda mı? Çok kullanışlı görünmüyorlar bu şekilde daha büyük scriptlerde işler çok karışacak ve kullanıcı hatasına elverişli bir kod ortaya çıkacak.

Burada ise devreye flaglar giriyor.

1
2
3
4
5
6
7
8
while getopts u:p: option; do
 case $option in
   u) user=$OPTARG;;
   p) pass=$OPTARG;;
 esac
done

echo "User: $user / Pass: $pass"

getopts, bu iş özelleştirilmiş bir anahtar sözcük. $OPTARG ise gönderilen argümanı saklayan değişken.

optstring’deki u:p: optiondan sonra iki noktalar, bu seçeneğin bir argüman gerektirdiği bildiriyor. Eğer iki nokta yoksa, seçenek argüman almıyor demektir.

getopts u:p:abc:. Burada u, p ve c seçenekleri argüman alırken, a ve b almıyor.

Stringin başındaki iki nokta ise errorları yakalamak içindir ve case içerisinde ? işareti ile test edilir.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
getopts :u:p:abc:
 case $option in
   u) user=$OPTARG;;
   p) pass=$OPTARG;;
   c) varC=$OPTARG;;
   a) # do something here
   b) # do another thing here
   ?) echo "Is there a typo ?!?! $OPTARG";;
 esac
done
```
You are reading the 10th of 10 episodes in Bash.
Published on 20.11.2019 by Mert Bakır with commit 5ebb327.
bash
#bash #linux
published on 01.05.2020
edited on 19.01.2021

Containerlar ephemeral stroge kullanırlar. Yani container öldüğünde içindeki datada onunla birlikte yok olur gider. Bu yüzden, persistent volume‘ler kullanılır. Kalıcı olmasını istediğimiz datayı, containerın dışında tutarız. Ben, belli aralıklar ile bu volume’ü yedeklemek istiyorum. …

published on 19.11.2019

Her dilde kullandığımız, tekrara düşmemek adına kullanılan en temel yapı. Fonksiyonlar, bash scriptinde aşağıdaki örnekteki gibi tanımlanabilir. function anahtar sözcüğü ardından fonksiyon adı verilir ve küme parantezi içerisinde fonksiyon tanımlanır. […] 1 2 3 4 #!/bin/bash function …

published on 17.11.2019

Bu yazıda, bash scriptlerindeki dizi mantığına temel bir giriş yapacağız. Bir boyutlu indexed arrayleri ve associative arrayleri (key, value pairs) ele alacağız. Başlayalım… Bash üzerinde boş bir dizi oluşturmak için aşağıdaki syntax kullanılabilir. […] 1 a=() # a is an empty array …

published on 16.11.2019

1 val=a + a - a * a / a ** a % a > 27 let "a = 3 ** 3" echo $a > 27 Double Parentheses let, ile çalışabileceğimiz gibi çift parantez kullanarak da bash’e aritmatik operasyon yapılmasını gerektiğini anlatabiliriz.

published on 24.01.2021
edited on 11.06.2021

Some time ago, I wanted to display image galleries on my Hugo website and searched for Hugo themes for photography and gallery. I can’t say I find much. Then, I met with a javascript library called nanogallery2 which is using another javascript library as an image viewer lightbox2. In this …

published on 23.01.2021
edited on 11.06.2021

Image processing may seem complicated at first but it’s actually easy and definitely worth implementing since it’ll help you decrease page load times. As you probably know, we don’t want to load raw images with huge sizes for small thumbnails or blog-posts. We want to load a small …

published on 31.12.2020
edited on 26.06.2021

I’ve, recently, published a blog post called Perfect Workflow for Publishing Python Notebooks. I talked about some of the benefits of using Rmarkdown and reticulate. In this post, I’ll try HTML widgets and explain how we can embed those in our blog post using nothing but R. […] 1 …

published on 05.12.2020

Resume A4 is a side project of mine. It’s one page Hugo Theme that allows you to write your resume in YAML format and keep track of it using git. Also, you can publish it online as a static site using GitLab, GitHub Pages, Netlify, or some other service you are familiar with. A few months …

published on 30.11.2020

I’ve been searching for a good workflow for publishing Jupyter or RMarkdown Notebooks as static blog posts. I think I’ve found the optimal solution for my use case. In this post, I’ll explain my workflow and why chose this way with examples. […] In reality my main purpose to …

published on 29.11.2020
edited on 05.12.2020

Plotly is a visualization library that allows us to write code in Python, R, or Julia and generates interactive graphs using Javascript. So, we don’t have to deal with Javascript. You can checkout Plotly gallery, there are interesting works. Anyway, last week, I’ve started learning …