published on 20.11.2019

Fonksiyonlar, bölümünde argümanlardan kısaca bahsetmiştik. Peki, ya argümanı direkt scriptin dışından userdan ya da farklı bir programdan almamız gerekiyorsa ne yapacağız?

Yine fonksiyona argüman gönderir gibi scripte argüman gönderebiliriz.

./foobar.sh "foo" "bar"

$@ an array of arguments, ve $# number of arguments olduğunu yine fonksiyonlar bölümünde söylemiştik.

foobar.sh’ın içeriği ise aşağıdaki gibi olsun.

#!/bin/bash
for i in $@; do
 echo $i
done

echo "$# arguments passed into this script."

Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

> foo
> bar
> 2 arguments passed into this script.

Güzel ama bu argümanlar sıralı olmak zorunda mı? Çok kullanışlı görünmüyorlar bu şekilde daha büyük scriptlerde işler çok karışacak ve kullanıcı hatasına elverişli bir kod ortaya çıkacak.

Burada ise devreye flaglar giriyor.

while getopts u:p: option; do
 case $option in
   u) user=$OPTARG;;
   p) pass=$OPTARG;;
 esac
done

echo "User: $user / Pass: $pass"

getopts, bu iş özelleştirilmiş bir anahtar sözcük. $OPTARG ise gönderilen argümanı saklayan değişken.

optstring’deki u:p: optiondan sonra iki noktalar, bu seçeneğin bir argüman gerektirdiği bildiriyor. Eğer iki nokta yoksa, seçenek argüman almıyor demektir.

getopts u:p:abc:. Burada u, p ve c seçenekleri argüman alırken, a ve b almıyor.

Stringin başındaki iki nokta ise errorları yakalamak içindir ve case içerisinde ? işareti ile test edilir.

getopts :u:p:abc:
 case $option in
   u) user=$OPTARG;;
   p) pass=$OPTARG;;
   c) varC=$OPTARG;;
   a) # do something here
   b) # do another thing here
   ?) echo "Is there a typo ?!?! $OPTARG";;
 esac
done
```
You are reading the 10th of 10 episodes in Bash.
Published on 20.11.2019 by Mert Bakır with commit db8d56a.
bash
#bash #linux
published on 10.07.2022

Previously, I’ve published a blog post about deploying static content on heroku with basic authentication. The main purpose was to get basic auth for a freely hosted static website. In that post, we hosted the source code on GitLab and configured a CI/CD pipeline to render the static content …

published on 28.05.2022

Each git commit has a field called Author which consists ‘user.name’ and ‘user.email’. We usually set these variables once, after installing git, with git config --global so that each repo gets the variables from the global definition. We can also set them locally for a …

published on 25.05.2022

In this post, I’ll first walk through hosting static content with basic authentication. Then, we’ll look into deploying to Heroku using GitLab Pipelines, more specifically deploying a certain sub-directory within the project instead of pushing the whole project. Also, I’ll share …

published on 17.04.2022
edited on 15.07.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …