published on 20.11.2019

Fonksiyonlar, bölümünde argümanlardan kısaca bahsetmiştik. Peki, ya argümanı direkt scriptin dışından userdan ya da farklı bir programdan almamız gerekiyorsa ne yapacağız?

Yine fonksiyona argüman gönderir gibi scripte argüman gönderebiliriz.

./foobar.sh "foo" "bar"

$@ an array of arguments, ve $# number of arguments olduğunu yine fonksiyonlar bölümünde söylemiştik.

foobar.sh’ın içeriği ise aşağıdaki gibi olsun.

#!/bin/bash
for i in $@; do
 echo $i
done

echo "$# arguments passed into this script."

Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

> foo
> bar
> 2 arguments passed into this script.

Güzel ama bu argümanlar sıralı olmak zorunda mı? Çok kullanışlı görünmüyorlar bu şekilde daha büyük scriptlerde işler çok karışacak ve kullanıcı hatasına elverişli bir kod ortaya çıkacak.

Burada ise devreye flaglar giriyor.

while getopts u:p: option; do
 case $option in
   u) user=$OPTARG;;
   p) pass=$OPTARG;;
 esac
done

echo "User: $user / Pass: $pass"

getopts, bu iş özelleştirilmiş bir anahtar sözcük. $OPTARG ise gönderilen argümanı saklayan değişken.

optstring’deki u:p: optiondan sonra iki noktalar, bu seçeneğin bir argüman gerektirdiği bildiriyor. Eğer iki nokta yoksa, seçenek argüman almıyor demektir.

getopts u:p:abc:. Burada u, p ve c seçenekleri argüman alırken, a ve b almıyor.

Stringin başındaki iki nokta ise errorları yakalamak içindir ve case içerisinde ? işareti ile test edilir.

getopts :u:p:abc:
 case $option in
   u) user=$OPTARG;;
   p) pass=$OPTARG;;
   c) varC=$OPTARG;;
   a) # do something here
   b) # do another thing here
   ?) echo "Is there a typo ?!?! $OPTARG";;
 esac
done
```
You are reading the 10th of 10 episodes in Bash.
Published on 20.11.2019 by Mert Bakır with commit 261e231.
bash
#bash #linux
published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …