published on 16.11.2019

Arithmetic Operations

1
val=$((expression))
OperationOperator
Addition$a + $b
Subtraction$a - $b
Multiplication$a * $b
Division$a / $b
Exponentiation$a ** $b
Modulo$a % $b

let

let, temel aritmatik işlemler yapabileceğimiz built-in bash fonksiyonudur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
let a=3**3
echo $a

> 27

let "a = 3 ** 3"
echo $a

> 27

Double Parentheses

let, ile çalışabileceğimiz gibi çift parantez kullanarak da bash’e aritmatik operasyon yapılmasını gerektiğini anlatabiliriz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#!/bin/bash

d=2     # d = 2
e=$((d+2)) # e = 4
((e++))   # e = 5
((e--))   # e = 4
((e+=5))  # e = 9
((e*=3))  # e = 3
e+=6    # e = 36, without paranthesis bash will do string concatenation.
You are reading the 2nd of 10 episodes in Bash.
Published on 16.11.2019 by Mert Bakır with commit 5ebb327.
bash
#bash #linux
Next episode:
Bash: String Manipulation
published on 16.11.2019

Bu bölümde, bash ile string manipulasyonu ile ilgili temel konuları kısa örneklerle açıklayacağım. Concatenation, append, length, substring ve sık kullanılan cut komutu… […] String concatenation, için stringleri peş peşe yazmak yeterlidir. […] 1 2 3 4 5 a="Hello" …

published on 17.11.2019

Bu yazıda, bash scriptlerindeki dizi mantığına temel bir giriş yapacağız. Bir boyutlu indexed arrayleri ve associative arrayleri (key, value pairs) ele alacağız. Başlayalım… Bash üzerinde boş bir dizi oluşturmak için aşağıdaki syntax kullanılabilir. […] 1 a=() # a is an empty array …

published on 15.11.2019

Quoting, belirli karakterlerin veya sözcüklerin özel anlamlarını kaldırmak için kullanılır. Rezerve edilmiş özel sözcüklerin belirlendikleri gibi çalışmasının önüne geçer. Bash’de üç çeşit quoting mekanizması vardır: Single Quote, Double Quote ve Backslash. Aslında bu yazıyı yazarken, amacım …

published on 01.05.2020
edited on 19.01.2021

Containerlar ephemeral stroge kullanırlar. Yani container öldüğünde içindeki datada onunla birlikte yok olur gider. Bu yüzden, persistent volume‘ler kullanılır. Kalıcı olmasını istediğimiz datayı, containerın dışında tutarız. Ben, belli aralıklar ile bu volume’ü yedeklemek istiyorum. …

published on 20.11.2019

Fonksiyonlar, bölümünde argümanlardan kısaca bahsetmiştik. Peki, ya argümanı direkt scriptin dışından userdan ya da farklı bir programdan almamız gerekiyorsa ne yapacağız? Yine fonksiyona argüman gönderir gibi scripte argüman gönderebiliriz. […] 1 ./foobar.sh "foo" "bar" # …

published on 19.11.2019

Her dilde kullandığımız, tekrara düşmemek adına kullanılan en temel yapı. Fonksiyonlar, bash scriptinde aşağıdaki örnekteki gibi tanımlanabilir. function anahtar sözcüğü ardından fonksiyon adı verilir ve küme parantezi içerisinde fonksiyon tanımlanır. […] 1 2 3 4 #!/bin/bash function …