published on 17.11.2019

Bu yazıda, bash scriptlerindeki dizi mantığına temel bir giriş yapacağız. Bir boyutlu indexed arrayleri ve associative arrayleri (key, value pairs) ele alacağız. Başlayalım…

Bash üzerinde boş bir dizi oluşturmak için aşağıdaki syntax kullanılabilir.

a=()  # a is an empty array

Elementler belirtilerek dizi oluşturulabilir. Indeks belirtilerek istenen element ulaşılır. Negatif indeksler ile elementlere ters sıralı ulaşılabilir. Çoğu dilde olduğu gibi diziler sıfırdan başlar.

c=("alper" "tunga" "öldü" "mü") # Çoğu dilin aksine array elementleri virgül ile ayırmıyoruz.
echo ${c[1]}          # tunga. Arrays are 0-indexed.
echo ${c[ -1]}         # mü. Sondan birinci element. Negatif indeksten önceki boşluk önemli.

Direkt belli bir indexe değer atanarak yeni dizi tanımlanabilir veya mevcut dizi üzerinde işlem yapılabilir.

b[5]="Kağızman"
b[4]="Sarıkamış"
echo ${b[5]}  # Kağızman
echo ${b[@]}  # @ semolü tüm arrayi ifade eder.
> Sarıkamış Kağızman

echo ${b[0]}  # Returns null.

[[ -z ${b[0]} ]] # You may want to test it yourself.
$?        # See if the 0-index of array b is null.
> 0       # Yeap, it's null.

Yukarıda 0-indexed 1-dimensional arrayleri tanıdık. Şimdi gelelim bash 4.0 ile birlikte gelen associative arraylere, yani key-value pairs. Indexed arraylerde indeks, non-negative integer olmak zorundayken associative arrayler, arbitrary string kullanırlar.

declare -A myArray
myArray[name]=Mert
myArray[shell]=bash
myArray[color]=red
myArray[city]=Istanbul
myArray["A key with spaces"]="must use quotes"

echo ${myArray[city]}
> Istanbul
You are reading the 4th of 10 episodes in Bash.
Published on 17.11.2019 by Mert Bakır with commit 261e231.
bash
#bash #linux
Next episode:
Bash: Quoting Variables
published on 15.11.2019

Quoting, belirli karakterlerin veya sözcüklerin özel anlamlarını kaldırmak için kullanılır. Rezerve edilmiş özel sözcüklerin belirlendikleri gibi çalışmasının önüne geçer. Bash’de üç çeşit quoting mekanizması vardır: Single Quote, Double Quote ve Backslash. Aslında bu yazıyı yazarken, amacım …

published on 16.11.2019

Bu yazıda, bash ile if sorgularını ve bu sorgularda kullanılacak karşılaştırma operatorlerini kısaca ele alacağız. […] Temel syntax aşağıdaki gibidir. […] a=5 b=2 if [[ a -gt b ]]; then echo "b" elif [[ a -eq b ]]; then echo "b" else echo "b" fi Noktalı virgülü …

published on 17.11.2019

Bu yazıda, Bash ile script yazarken döngüleri nasıl kullanabileceğimizi ele alacağız. For, while ve until döngülerini karşılaştıracağız. […] #!/bin/bash i=0 while [ i" ((i++)) done until #!/bin/bash i=0 until [ i" ((i++)) done for for döngüsünün syntaxı biraz daha farklı. while ve …

published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …