published on 17.11.2019

Bu yazıda, bash scriptlerindeki dizi mantığına temel bir giriş yapacağız. Bir boyutlu indexed arrayleri ve associative arrayleri (key, value pairs) ele alacağız. Başlayalım…

Bash üzerinde boş bir dizi oluşturmak için aşağıdaki syntax kullanılabilir.

1
a=()  # a is an empty array

Elementler belirtilerek dizi oluşturulabilir. Indeks belirtilerek istenen element ulaşılır. Negatif indeksler ile elementlere ters sıralı ulaşılabilir. Çoğu dilde olduğu gibi diziler sıfırdan başlar.

1
2
3
c=("alper" "tunga" "öldü" "mü") # Çoğu dilin aksine array elementleri virgül ile ayırmıyoruz.
echo ${c[1]}          # tunga. Arrays are 0-indexed.
echo ${c[ -1]}         # mü. Sondan birinci element. Negatif indeksten önceki boşluk önemli.

Direkt belli bir indexe değer atanarak yeni dizi tanımlanabilir veya mevcut dizi üzerinde işlem yapılabilir.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
b[5]="Kağızman"
b[4]="Sarıkamış"
echo ${b[5]}  # Kağızman
echo ${b[@]}  # @ semolü tüm arrayi ifade eder.
> Sarıkamış Kağızman

echo ${b[0]}  # Returns null.

[[ -z ${b[0]} ]] # You may want to test it yourself.
$?        # See if the 0-index of array b is null.
> 0       # Yeap, it's null.

Yukarıda 0-indexed 1-dimensional arrayleri tanıdık. Şimdi gelelim bash 4.0 ile birlikte gelen associative arraylere, yani key-value pairs. Indexed arraylerde indeks, non-negative integer olmak zorundayken associative arrayler, arbitrary string kullanırlar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
declare -A myArray
myArray[name]=Mert
myArray[shell]=bash
myArray[color]=red
myArray[city]=Istanbul
myArray["A key with spaces"]="must use quotes"

echo ${myArray[city]}
> Istanbul
You are reading the 4th of 10 episodes in Bash.
Published on 17.11.2019 by Mert Bakır with commit 2cd509d.
bash
#bash #linux
Next episode:
Bash: Quoting Variables
published on 15.11.2019

Quoting, belirli karakterlerin veya sözcüklerin özel anlamlarını kaldırmak için kullanılır. Rezerve edilmiş özel sözcüklerin belirlendikleri gibi çalışmasının önüne geçer. Bash’de üç çeşit quoting mekanizması vardır: Single Quote, Double Quote ve Backslash. Aslında bu yazıyı yazarken, amacım …

published on 16.11.2019

Bu yazıda, bash ile if sorgularını ve bu sorgularda kullanılacak karşılaştırma operatorlerini kısaca ele alacağız. […] Temel syntax aşağıdaki gibidir. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a=5 b=2 if [[ a -gt b ]]; then echo "b" elif [[ a -eq b ]]; then echo "b" else echo "b" …

published on 17.11.2019

Bu yazıda, Bash ile script yazarken döngüleri nasıl kullanabileceğimizi ele alacağız. For, while ve until döngülerini karşılaştıracağız. […] 1 2 3 4 5 6 7 #!/bin/bash i=0 while [ i" ((i++)) done until 1 2 3 4 5 6 7 #!/bin/bash i=0 until [ i" ((i++)) done for for döngüsünün …

published on 01.05.2020
edited on 19.01.2021

Containerlar ephemeral stroge kullanırlar. Yani container öldüğünde içindeki datada onunla birlikte yok olur gider. Bu yüzden, persistent volume‘ler kullanılır. Kalıcı olmasını istediğimiz datayı, containerın dışında tutarız. Ben, belli aralıklar ile bu volume’ü yedeklemek istiyorum. …

published on 20.11.2019

Fonksiyonlar, bölümünde argümanlardan kısaca bahsetmiştik. Peki, ya argümanı direkt scriptin dışından userdan ya da farklı bir programdan almamız gerekiyorsa ne yapacağız? Yine fonksiyona argüman gönderir gibi scripte argüman gönderebiliriz. […] 1 ./foobar.sh "foo" "bar" # …

published on 19.11.2019

Her dilde kullandığımız, tekrara düşmemek adına kullanılan en temel yapı. Fonksiyonlar, bash scriptinde aşağıdaki örnekteki gibi tanımlanabilir. function anahtar sözcüğü ardından fonksiyon adı verilir ve küme parantezi içerisinde fonksiyon tanımlanır. […] 1 2 3 4 #!/bin/bash function …

published on 16.11.2019

1 val=a + a - a * a / a ** a % a > 27 let "a = 3 ** 3" echo $a > 27 Double Parentheses let, ile çalışabileceğimiz gibi çift parantez kullanarak da bash’e aritmatik operasyon yapılmasını gerektiğini anlatabiliriz.