published on 16.11.2019

Bu yazıda, bash ile if sorgularını ve bu sorgularda kullanılacak karşılaştırma operatorlerini kısaca ele alacağız.

Genel Syntax: IF ELSE

Temel syntax aşağıdaki gibidir.

 • if - fi ile kapatılır.
 • if ve elif’den sonra then gelir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a=5
b=2
if [[ a -gt b ]]; then 
  echo "$a > $b"
elif [[ a -eq b ]]; then
  echo "$a = $b"
else
  echo "$a < $b"
fi
 • Noktalı virgülü atıp ‘then’ sonraki satırda yazılabilir.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
a=5
b=2
if [[ a -gt b ]]
then 
  echo "$a > $b"
elif [[ a -eq b ]]
then
  echo "$a = $b"
else
  echo "$a < $b"
fi

Indenting

Bash scripti yazarken herhangi bir indenting kuralı yok. Hiç indenting yapmadan da yazabiliriz ama clean code düşüncesine ters olacaktır, daha sonra okunması zor olacaktır. Shell Style Guide belirtilen standartlar takip edilebilir ya da takım içerisinde kendi standartlarımızı belirleyebiliriz.

Comparison Operators

OperationString OperatorArithmetic Operator
Less than[[ $a < $b ]][[ $a -lt $b ]]
Greater than[[ $a > $b ]][[ $a -gt $b ]]
Less than or equal to[[ $a <= $b ]][[ $a -le $b ]]
Greater than or equal to[[ $a >= $b ]][[ $a -ge $b ]]
Equal[[ $a == $b ]][[ $a -eq $b ]]
Not Equal[[ $a != $b ]][[ $a -ne $b ]]

Çift köşeli parantez ve parantezler ile içerik arasındaki boşluk burada önemli. Karşılaştırma operasyonları sonuç olarak 0 (true) veya 1 (false) döndürürler.

Diğer programlama dillerinin aksine 0, true; 1 ise false’u temsil eder. Bunun sebebi aslında false’un boolean olmamasıdır. Burada döndürülen değer exit codedur, 0 programın başarılı şekilde tamamlandığı belirtir. 1 general error ve 255’e kadar herhangi bir değer yine false’dur. (bknz: Why 0 is true, stackoverflow, Exit Codes, TLDP)

Ek olarak sayılar ile çalışıyorsak aritmetik operatorleri kullanarak bash’e değişkenlerin sayı olduğunu bildirmeliyiz. Aksi halde string karşılaştırması yapacaktır.

1
2
3
4
[[ 20 > 100 ]]
echo $?       # Returns 0. TRUE
[[ 20 -gt 100 ]]
echo $?       # Returns 1. FALSE

$? dolar ve soru işareti, en son çalıştırılan komutun exit code’unu döndürür.

Logical Operators

OperationOperator
AND[[ $a && $b]]
OR[[ $a
NOT[[ ! $a ]]

String null value

OperationOperator
Is null[[ -z $a ]]
Is not null[[ -n $a ]]

File Control Operators

OperationOperator
File exists.[[ -e FILE ]]
File exists and is a directory.[[ -d FILE ]]
File exists and it’s size greater than zero.[[ -s FILE ]]
File exists and read permission is granted.[[ -r FILE ]]
File exists and write permission is granted.[[ -w FILE ]]
File exists and read execute is granted.[[ -x FILE ]]
You are reading the 6th of 10 episodes in Bash.
Published on 16.11.2019 by Mert Bakır with commit 767e17f.
bash
#bash #linux
Next episode:
Bash: Loops
published on 17.11.2019

Bu yazıda, Bash ile script yazarken döngüleri nasıl kullanabileceğimizi ele alacağız. For, while ve until döngülerini karşılaştıracağız. […] 1 2 3 4 5 6 7 #!/bin/bash i=0 while [ i" ((i++)) done until 1 2 3 4 5 6 7 #!/bin/bash i=0 until [ i" ((i++)) done for for döngüsünün …

published on 16.11.2019

Eğer test etmek istediğimiz bir durum varsa if statement kullanırız. Birden fazla durum varsa nested if statement kullanabiliriz ama sayı arttıkça if statement karmaşıklaşacaktır. Burada devreye case giriyor. Syntax’ı basit.

published on 19.11.2019

Her dilde kullandığımız, tekrara düşmemek adına kullanılan en temel yapı. Fonksiyonlar, bash scriptinde aşağıdaki örnekteki gibi tanımlanabilir. function anahtar sözcüğü ardından fonksiyon adı verilir ve küme parantezi içerisinde fonksiyon tanımlanır. […] 1 2 3 4 #!/bin/bash function …

published on 01.05.2020
edited on 19.01.2021

Containerlar ephemeral stroge kullanırlar. Yani container öldüğünde içindeki datada onunla birlikte yok olur gider. Bu yüzden, persistent volume‘ler kullanılır. Kalıcı olmasını istediğimiz datayı, containerın dışında tutarız. Ben, belli aralıklar ile bu volume’ü yedeklemek istiyorum. …

published on 20.11.2019

Fonksiyonlar, bölümünde argümanlardan kısaca bahsetmiştik. Peki, ya argümanı direkt scriptin dışından userdan ya da farklı bir programdan almamız gerekiyorsa ne yapacağız? Yine fonksiyona argüman gönderir gibi scripte argüman gönderebiliriz. […] 1 ./foobar.sh "foo" "bar" # …

published on 17.11.2019

Bu yazıda, bash scriptlerindeki dizi mantığına temel bir giriş yapacağız. Bir boyutlu indexed arrayleri ve associative arrayleri (key, value pairs) ele alacağız. Başlayalım… Bash üzerinde boş bir dizi oluşturmak için aşağıdaki syntax kullanılabilir. […] 1 a=() # a is an empty array …