published on 15.11.2019

Quoting, belirli karakterlerin veya sözcüklerin özel anlamlarını kaldırmak için kullanılır. Rezerve edilmiş özel sözcüklerin belirlendikleri gibi çalışmasının önüne geçer. Bash’de üç çeşit quoting mekanizması vardır: Single Quote, Double Quote ve Backslash.

Aslında bu yazıyı yazarken, amacım single quote ve double quote karşılaştırması yapmaktı. Sonra, hazır yeri gelmişken backslash’dan da bahsedelim, dedim. Kendisini hemen aradan çıkarıp asıl konuya geçiyorum.

Backslash

Klasik. Escape Character. Exact words from gnu.org:

A non-quoted backslash ‘\’ is the Bash escape character. It preserves the literal value of the next character that follows, with the exception of newline. If a \newline pair appears, and the backslash itself is not quoted, the \newline is treated as a line continuation (that is, it is removed from the input stream and effectively ignored).

Single Quotes vs Double Quotes

Aşağıdaki örnek aslında ikisi arasındaki temel farkı anlatıyor. Double quote içerisinde dolar, grave accent, backslash gibi karakterler özellklerini korurlar. Single quote ise içeriği olduğu gibi yazar, tüm özel karakterler özelliğini yitirir.

echo "$(echo "hello there")"
> hello there
echo '$(echo "hello there")'
> (echo "hello there")

Single Quotes: Enclosing characters in single quotes (‘'’) preserves the literal value of each character within the quotes. A single quote may not occur between single quotes, even when preceded by a backslash.

Double Quotes: Enclosing characters in double quotes (‘"’) preserves the literal value of all characters within the quotes, with the exception of ‘$’, ‘`’, ‘\’.

The backslash retains its special meaning only when followed by one of the following characters: ‘$’, ‘`’, ‘"’, ‘\’, or newline. Within double quotes, backslashes that are followed by one of these characters are removed. Backslashes preceding characters without a special meaning are left unmodified. A double quote may be quoted within double quotes by preceding it with a backslash.

You are reading the 5th of 10 episodes in Bash.
Published on 15.11.2019 by Mert Bakır with commit 261e231.
bash
#bash #linux
Next episode:
Bash: IF Statements and Operators
published on 16.11.2019

Bu yazıda, bash ile if sorgularını ve bu sorgularda kullanılacak karşılaştırma operatorlerini kısaca ele alacağız. […] Temel syntax aşağıdaki gibidir. […] a=5 b=2 if [[ a -gt b ]]; then echo "b" elif [[ a -eq b ]]; then echo "b" else echo "b" fi Noktalı virgülü …

published on 17.11.2019

Bu yazıda, Bash ile script yazarken döngüleri nasıl kullanabileceğimizi ele alacağız. For, while ve until döngülerini karşılaştıracağız. […] #!/bin/bash i=0 while [ i" ((i++)) done until #!/bin/bash i=0 until [ i" ((i++)) done for for döngüsünün syntaxı biraz daha farklı. while ve …

published on 16.11.2019

Eğer test etmek istediğimiz bir durum varsa if statement kullanırız. Birden fazla durum varsa nested if statement kullanabiliriz ama sayı arttıkça if statement karmaşıklaşacaktır. Burada devreye case giriyor. Syntax’ı basit.

published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …