published on 16.11.2019

Bu bölümde, bash ile string manipulasyonu ile ilgili temel konuları kısa örneklerle açıklayacağım. Concatenation, append, length, substring ve sık kullanılan cut komutu…

String Concatenation

String concatenation, için stringleri peş peşe yazmak yeterlidir.

a="Hello"
b="There"
c="${a} ${b}"
echo "${c}"
> Hello There

+= Append

a=2
a+=4
echo $a
> 24

echo $a     # Variable a is string, but also an integer
> 24
((a+=12))
echo $a
> 36

Length - Number of Characters

echo $(#a)   # Returns number of characters in a string
> 2

Substring

string=YOUR-STRING
echo ${string:P}
echo ${string:P:L}

P, Starting position and L is length of the substring. Eğer, length belirtilmez ise P’den başlar stringin sonuna kadar olan kısım geri döndürülür.

echo $(#c)
> 11
echo $(c:3)   # Returns substring of a string staring from 3rd char.
> lo There
echo $(c:0)   # Returns the string itself. Notice the string array starts from 0.
> Hello There
echo $(c:3:2)  # Start from 3rd char go for 2 char.
> lo

Ayrıca negatif sayılar ile geriye doğru belirtmek de mümkün.

echo $(c: -5:3) # Notice the space before negative starting index.
> The

Bu konuda kullanılabilecek bir komut da cut.

echo "Hello There" | cut -cN-M

N başlangıç indexi, M bitiş indexi olmak üzere -c --characters belirtilen karakterleri döndürür.

Yukarıdaki örnekten farklı olarak cut komutu echo "Hello There" | cut -c3-2, ll döndürecektir. Çünkü, indexi sıfırdan değil 1’den başlar.

Şimdi bir delimeter’a göre stringi parçalayalım. Aşağıdaki örnekte -d --delimeter, -f --fields, kısa çizgiye göre stringi bölüp 3. alanı döndürmesini söylüyoruz.

str="ne-mutlu-Türküm-diyene-!"
substr=$(echo $str | cut -d'-' -f 3)
echo $substr
> Türküm

Find & Replace

meyve = "elma muz muz ananas"
echo ${meyve/muz/kivi}
> elma kivi muz ananas   # "meyve" stringi içerisinde bulduğu ilk "muz" substringini "kivi" ile değiştirir.
echo ${meyve//muz/kivi}   # / işareti ile yalnızca ilk substring değil, tüm örnekleri değiştirir.
> elma kivi kivi ananas
echo ${meyve/#muz/kivi}   # # işareti kullanıldığında, eğer belirtilen substring, stringin başındaysa yer alıyorsa çalışır.
> elma muz muz ananas
echo ${meyve/#elma/kivi}
> kivi muz muz ananas
echo ${meyve/%ananas/kivi} # % işareti kullanıldığında, eğer belirtilen substring, stringin sonunda yer alıyorsa çalışır.
> elma muz muz kivi
You are reading the 3rd of 10 episodes in Bash.
Published on 16.11.2019 by Mert Bakır with commit f5816db.
bash
#bash #linux
Next episode:
Bash: Arrays
published on 17.11.2019

Bu yazıda, bash scriptlerindeki dizi mantığına temel bir giriş yapacağız. Bir boyutlu indexed arrayleri ve associative arrayleri (key, value pairs) ele alacağız. Başlayalım… Bash üzerinde boş bir dizi oluşturmak için aşağıdaki syntax kullanılabilir. […] a=() # a is an empty array …

published on 15.11.2019

Quoting, belirli karakterlerin veya sözcüklerin özel anlamlarını kaldırmak için kullanılır. Rezerve edilmiş özel sözcüklerin belirlendikleri gibi çalışmasının önüne geçer. Bash’de üç çeşit quoting mekanizması vardır: Single Quote, Double Quote ve Backslash. Aslında bu yazıyı yazarken, amacım …

published on 16.11.2019

Bu yazıda, bash ile if sorgularını ve bu sorgularda kullanılacak karşılaştırma operatorlerini kısaca ele alacağız. […] Temel syntax aşağıdaki gibidir. […] a=5 b=2 if [[ a -gt b ]]; then echo "b" elif [[ a -eq b ]]; then echo "b" else echo "b" fi Noktalı virgülü …

published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …