published on 16.11.2019

Değişkenler, herhangi bir dilde çalışırken ilk öğretilen konulardan biridir. Bash’e giriş yaparken, değişkenlerle başlayacağım. Nasıl değişken tanımlanır? Sık kullanılan built-in değişkenler hangileridir?

Assign Variables

Bash’de çalışırken aşağıdaki gibi değişkenler tanımlanabilir.

str="Hello, there!"
echo $str
> Hello, there!

Değişkenleri bazı (attribute) özelliklerle tanımlamak da mümkün.

declare -i d=123                  # Integer
declare -r e="Haha, I'm read only."         # Read-Only
declare -l b="This text is gonna be lowercase."   # Lower-Case
declare -u c ="This text is gonna be UPPERCASE"   # Upper-Case

Built-In Variables

Aşağıda sık kullanılan bazı built-in variablelar listelenmiştir. Fazlası için The Linux Documentation Project

echo $HOSTNAME
echo $MACHTYPE
echo $HOME
echo $PWD
echo $SECONDS      # Returns the number of seconds the Bash session has run
            # If used in a script, it'll start counting from when the script started.
echo $0         # Returns the name of the script.
echo $BASH       # Returns the path to the BASH binary. /bin/bash
echo $BASHPID      # Process ID of the current instance of Bash.
echo $BASH_VERSION
echo $PATH       # Path to binaries. Usually /usr/bin/, /usr/X11R6/bin/, /usr/local/bin, etc.
You are reading the 1st of 10 episodes in Bash.
Published on 16.11.2019 by Mert Bakır with commit 261e231.
bash
#bash #linux
Next episode:
Bash: Arithmetic Operations
published on 16.11.2019

val=a + a - a * a / a ** a % a > 27 let "a = 3 ** 3" echo $a > 27 Double Parentheses let, ile çalışabileceğimiz gibi çift parantez kullanarak da bash’e aritmatik operasyon yapılmasını gerektiğini anlatabiliriz.

published on 16.11.2019

Bu bölümde, bash ile string manipulasyonu ile ilgili temel konuları kısa örneklerle açıklayacağım. Concatenation, append, length, substring ve sık kullanılan cut komutu… […] String concatenation, için stringleri peş peşe yazmak yeterlidir. […] a="Hello" b="There" …

published on 17.11.2019

Bu yazıda, bash scriptlerindeki dizi mantığına temel bir giriş yapacağız. Bir boyutlu indexed arrayleri ve associative arrayleri (key, value pairs) ele alacağız. Başlayalım… Bash üzerinde boş bir dizi oluşturmak için aşağıdaki syntax kullanılabilir. […] a=() # a is an empty array …

published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …