published on 16.11.2019

Değişkenler, herhangi bir dilde çalışırken ilk öğretilen konulardan biridir. Bash’e giriş yaparken, değişkenlerle başlayacağım. Nasıl değişken tanımlanır? Sık kullanılan built-in değişkenler hangileridir?

Assign Variables

Bash’de çalışırken aşağıdaki gibi değişkenler tanımlanabilir.

1
2
3
str="Hello, there!"
echo $str
> Hello, there!

Değişkenleri bazı (attribute) özelliklerle tanımlamak da mümkün.

1
2
3
4
declare -i d=123                  # Integer
declare -r e="Haha, I'm read only."         # Read-Only
declare -l b="This text is gonna be lowercase."   # Lower-Case
declare -u c ="This text is gonna be UPPERCASE"   # Upper-Case

Built-In Variables

Aşağıda sık kullanılan bazı built-in variablelar listelenmiştir. Fazlası için The Linux Documentation Project

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
echo $HOSTNAME
echo $MACHTYPE
echo $HOME
echo $PWD
echo $SECONDS      # Returns the number of seconds the Bash session has run
            # If used in a script, it'll start counting from when the script started.
echo $0         # Returns the name of the script.
echo $BASH       # Returns the path to the BASH binary. /bin/bash
echo $BASHPID      # Process ID of the current instance of Bash.
echo $BASH_VERSION
echo $PATH       # Path to binaries. Usually /usr/bin/, /usr/X11R6/bin/, /usr/local/bin, etc.
You are reading the 1st of 10 episodes in Bash.
Published on 16.11.2019 by Mert Bakır with commit 5ebb327.
bash
#bash #linux
Next episode:
Bash: Arithmetic Operations
published on 16.11.2019

1 val=a + a - a * a / a ** a % a > 27 let "a = 3 ** 3" echo $a > 27 Double Parentheses let, ile çalışabileceğimiz gibi çift parantez kullanarak da bash’e aritmatik operasyon yapılmasını gerektiğini anlatabiliriz.

published on 16.11.2019

Bu bölümde, bash ile string manipulasyonu ile ilgili temel konuları kısa örneklerle açıklayacağım. Concatenation, append, length, substring ve sık kullanılan cut komutu… […] String concatenation, için stringleri peş peşe yazmak yeterlidir. […] 1 2 3 4 5 a="Hello" …

published on 17.11.2019

Bu yazıda, bash scriptlerindeki dizi mantığına temel bir giriş yapacağız. Bir boyutlu indexed arrayleri ve associative arrayleri (key, value pairs) ele alacağız. Başlayalım… Bash üzerinde boş bir dizi oluşturmak için aşağıdaki syntax kullanılabilir. […] 1 a=() # a is an empty array …

published on 01.05.2020
edited on 19.01.2021

Containerlar ephemeral stroge kullanırlar. Yani container öldüğünde içindeki datada onunla birlikte yok olur gider. Bu yüzden, persistent volume‘ler kullanılır. Kalıcı olmasını istediğimiz datayı, containerın dışında tutarız. Ben, belli aralıklar ile bu volume’ü yedeklemek istiyorum. …

published on 20.11.2019

Fonksiyonlar, bölümünde argümanlardan kısaca bahsetmiştik. Peki, ya argümanı direkt scriptin dışından userdan ya da farklı bir programdan almamız gerekiyorsa ne yapacağız? Yine fonksiyona argüman gönderir gibi scripte argüman gönderebiliriz. […] 1 ./foobar.sh "foo" "bar" # …

published on 19.11.2019

Her dilde kullandığımız, tekrara düşmemek adına kullanılan en temel yapı. Fonksiyonlar, bash scriptinde aşağıdaki örnekteki gibi tanımlanabilir. function anahtar sözcüğü ardından fonksiyon adı verilir ve küme parantezi içerisinde fonksiyon tanımlanır. […] 1 2 3 4 #!/bin/bash function …