published on 10.07.2022

Previously, I’ve published a blog post about deploying static content on heroku with basic authentication. The main purpose was to get basic auth for a freely hosted static website. In that post, we hosted the source code on GitLab and configured a CI/CD pipeline to render the static content …

published on 25.05.2022

In this post, I’ll first walk through hosting static content with basic authentication. Then, we’ll look into deploying to Heroku using GitLab Pipelines, more specifically deploying a certain sub-directory within the project instead of pushing the whole project. Also, I’ll share …

published on 09.09.2020

In this post, I’ll explain a very simple yet useful concept. I’m using Docker to manage a couple of containers in a few servers without using any management software since the environment isn’t big and complicated. Creating the containers for once is easy, it requires only a single …

published on 01.05.2020

Containerlar ephemeral stroge kullanırlar. Yani container öldüğünde içindeki datada onunla birlikte yok olur gider. Bu yüzden, persistent volume‘ler kullanılır. Kalıcı olmasını istediğimiz datayı, containerın dışında tutarız. Ben, belli aralıklar ile bu volume’ü yedeklemek istiyorum. …

published on 18.11.2019

Bu yazı docker nedir, container nedir ve temel operasyonları ve volume yapılarına dair genel bir bilginiz olduğunu varsayıyor. […] Bir sunucuda çalışan bir konteynerimiz olsun. Bu konteynere bağlı bir ya da birden fazla volume olsun. Konteynerı farklı bir sunucuya taşımak (migrate) istiyoruz …