published on 01.05.2020

Containerlar ephemeral stroge kullanırlar. Yani container öldüğünde içindeki datada onunla birlikte yok olur gider. Bu yüzden, persistent volume‘ler kullanılır. Kalıcı olmasını istediğimiz datayı, containerın dışında tutarız. Ben, belli aralıklar ile bu volume’ü yedeklemek istiyorum. Basit bir işlem, mevcut volume’ü, sunucuda bir dizinde, bir .tar dosyası olarak belli bir süre için saklayacağız. Aşağıdaki birkaç satırlık bash script bunu işi yapmak için yeterli.

#! /bin/bash

now=$(date +%Y-%m-%d)

old=$(date -d 'now -3 weeks' +%Y-%m-%d)

docker run --rm --volumes-from grafana -v /foo/backup:/backup alpine tar cf /backup/grafana-"$now".tar /var/lib/grafana
rm -f /foo/backup/grafana-"$old".tar

Scripti çalışabilir kılmak için execute yetkisi de vermemiz gerekecek. chmod +x script.sh. Scriptin yetkilerini görmek için ls -l script.sh komutunu kullanabiliriz.

Tabii ki sürekli gelip bu scripti manuel tetiklemeyeceğiz. Linux’da bu gibi işler için crontab var. Crontab’a çizelge (zaman bilgisi) ve yapacağı işi söyleyeceğiz sadece.

crontab -e

Aşağıdaki satır ile crontab’a her haftanın 5. günü, saat 19’da dizindeki scripti çalıştırması gerektiğini söylüyor. Buradaki zaman bilgisi gösterimi hakkında desteğe ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz güzel bir site önererek bitireyim, crontab.guru

0 19 * * 5 /path/to/script.sh
Published on 01.05.2020 by Mert Bakır with commit 4866d43.
dev-ops
#bash #dev-ops #docker #linux
published on 10.07.2022

Previously, I’ve published a blog post about deploying static content on heroku with basic authentication. The main purpose was to get basic auth for a freely hosted static website. In that post, we hosted the source code on GitLab and configured a CI/CD pipeline to render the static content …

published on 28.05.2022

Each git commit has a field called Author which consists ‘user.name’ and ‘user.email’. We usually set these variables once, after installing git, with git config --global so that each repo gets the variables from the global definition. We can also set them locally for a …

published on 25.05.2022

In this post, I’ll first walk through hosting static content with basic authentication. Then, we’ll look into deploying to Heroku using GitLab Pipelines, more specifically deploying a certain sub-directory within the project instead of pushing the whole project. Also, I’ll share …

published on 17.04.2022
edited on 15.07.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …