published on 21.01.2019

Jekyll’da dosyalara front-matter eklerken çoğunlukla tekrara düşebiliriz. Örneğin, birçok dosyaya aynı layoutu, layout: default, layout: post, kategoriyi category: your_category veya koleksiyonunuza özel belirlediğiniz custom attributeları eklerken benzer dosyaların herbirine, aynı satırları defalarca eklemek hem can sıkacak hem de gereksiz karmaşaya neden olacaktır. Bu duruma çözüm olarak _config.yml dosyası içinde default değerler tanımlanabilir.

defaults, scope ve values eşlerinden oluşan bir dizidir. Hemen örneklendirelim.

defaults:
 - scope:
    path: ""  # Empty string means all files.
    type: posts # The different types that are available to you are pages, 
          # posts, drafts or any collection in your site.
  values:
    layout: post

Scope altında path belirtmek zorunludur, eğer kök dizin ve tüm alt dizinleri dahil etmek istiyorsak, bunu boş string ile tanımlarız. type ise optionaldır, eğer type belirtmezsek tüm dosya tiplerini dahil edecektir ki bu genelde istenmez. Ya path ile ya da type ile filtrelemek isteriz.

Ayrıca, aşağıdaki örnekte olduğu gibi, birden fazla scope tanımlayabiliriz. Örneğin, aşağıda her iki kayıtta da tüm pathlere bakılmış ve ilk kayıtta "pages", ikinci kayıtta ise jekyll koleksiyonuna ait dosyalara değer atanmıştır.

defaults:
 - scope:
   path: ""
   type: pages
  values:
   layout: default
 - scope:
   path: ""
   type: jekyll
  values:
   layout: post
   permalink: /:collection/:title/

Localde çalışırken _config.yaml yapılan değişikliklerin etkisini gösterebilmesi için jekyll serve komutu yeniden çalıştırılmalıdır.

Son olarak, burada verilen default değerler dosya üzerinde tekrar atanarak overwrite edilebilir.

[https://jekyllrb.com/docs/configuration/front-matter-defaults/](“Jekyll Documents - Front Matter Defaults”)‘a giderek orijinal dokümanları inceleyebilirsiniz.

You are reading the 16th of 19 episodes in Jekyll.
Published on 21.01.2019 by Mert Bakır with commit db8d56a.
jekyll
#jekyll #static-site
Next episode:
sitemap.xml
published on 27.01.2019

Sitemap, sitemap.xml dosyası, bir websitesinin içeriğinin gösterildiği modeldir. URL’lerden oluşur. Search enginelerin crawl botlarla siteyi dolaşabilmelerine yardımcı olur. Sitemap, crawler’ın tüm sayfaları indexleyeceğini garantilemez; ancak yine de büyük arama motorları sitemap …

published on 21.08.2020

Hugo için rss-feed-in-hugo yazısını paylaştıktan sonra fark ettim ki jekyll için yazmamışım. İki yol göstereceğim, birincisi eklenti ile ikincisi liquid kodu ile. […] Eklenti ile yapmak oldukça kolay. Gemfile’ınıza gem 'jekyll-feed' satırını ekleyin ve _config.yml dosyasına ise …

published on 10.11.2018

Run jekyll site: jekyll serve If you have gem files use the below code instead: bundle exec jekyll serve Parameters Usage -o open the site in browser -w watch –port port, to run multiple sites locally. jekyll serve -o -w --port 8000 jekyll serve -o -w --port 4000 This way you can …

published on 10.07.2022

Previously, I’ve published a blog post about deploying static content on heroku with basic authentication. The main purpose was to get basic auth for a freely hosted static website. In that post, we hosted the source code on GitLab and configured a CI/CD pipeline to render the static content …

published on 28.05.2022

Each git commit has a field called Author which consists ‘user.name’ and ‘user.email’. We usually set these variables once, after installing git, with git config --global so that each repo gets the variables from the global definition. We can also set them locally for a …

published on 25.05.2022

In this post, I’ll first walk through hosting static content with basic authentication. Then, we’ll look into deploying to Heroku using GitLab Pipelines, more specifically deploying a certain sub-directory within the project instead of pushing the whole project. Also, I’ll share …

published on 17.04.2022
edited on 15.07.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …