published on 31.05.2018

Daha önce Liquid: Sayfalandırma ve Dizi Filtreleme konusunda birkaç dizi operasyonundan ve döngülerden bahsetmiştim. Şimdi stringler ile oynayacağız. Öncelikle belirteyim, liquid syntax’ı kesinlikle matematikte iyi değil, zaten amacı da o değil. Buna bağlı olarak jekyll ile dinamik yapılar oluşturmak, biraz uğraştırıcı, hatta verimsiz. Yine de ihtiyaç duyabiliyoruz.

Konuya dönelim, stringler… Burada stringler üzerinde split, reverse, join, truncate gibi fonksiyonları kullanarak istediğimiz substringi elde etmeye çalışacağız.

Bir stringi tersten yazmak

Direkt mümkün değil; ancak 3 adımda mümkün. Herbir karakteri ayır. Tersten sırala. Tekrar birleştir.

{% assign text = "sample.text.html"%}
{% assign reversed_text = text | split: "" | reverse | join: "" %}
{{reversed_text}}

Bir dosya adı için uzantıya erişmek

Diğer bir deyişle, bir string’te son noktadan sonra gelen substring’i elde etmek istiyoruz.

{% assign text = "sample.text.html"%}
{% assign extension = text | split: "." | last %}
{{extension}} {{extension.size}}

Yukarıdaki kodun çıktısı: html 4 olacaktır.

Bir dosya adının uzantısız haline erişmek

Burada iş biraz daha zorlaşıyor. Çünkü yukarıda “last” fonksiyonu ile son elamanı seçtiğimiz gibi “first” ile ilk elamanı seçmek çözüme her zaman götürmeyecektir. “file.html” gibi bir dosya adı için first kullanmak yeterli olsa da işin içine birden çok nokta girdiğinde “file.more.html” gibi bir durumda “first” fonksiyonu sadece “file” kısmını döndürecektir.

Bunun için, önce dosya uzantısının kaç karakter oluştuğunu bulmalı sonra o kısma kadar olan substrigi almalıyız.

Bir önceki örnekte uzantıyı ve kaç karakter olduğunu bulmuştuk. Aşağıda “num” değişkenini son noktaya kadar olan karakter sayısını elde edecek şekilde tanımladık. Artık truncate ile texti kısaltabiliriz.

{% assign num = text.size | minus: extension.size |minus:1 %}
{{ text | truncate: num, "" }}

Çıktısı sample.text olacaktır. Virgülden sonraki boş string ifadesi (""), truncate ettikten sonra bir şey eklememesi gerektiğini belirtiyor, aksi halde varsayılan olarak num - 3 kadar kısaltır ve 3 nokta ekler: sample.t... .

Sonuçta eğer ki bulunduğumuz sayfaya ait dosya adını uzantısız bir şekilde elde etmek istiyorsak:

{% assign text = page.name %}
{% assign extension = text | split: "." | last %}
{% assign num = text.size | minus: extension.size | minus: 1 %}
{% assign noextension = text | truncate: num, "" %}

Bir başka örnek ise mevcut sayfa url’i üzerinden ilk dizine erişmek olabilir. Örneğin, url: https:mertbakir.xyz/jekyll/liquid-strings/ olsun. page.url dediğimizde zaten domain kısmını dahil etmiyor ve geri kalan kısım için split: “/” ile böldüğümüzde 3 elemanlı bir dizi elde ediyoruz.

İlk eleman boştur, ikincisi “jekyll” ve son eleman “liquid-strings” olur. Burada madem ilk eleman var ve boş oluyor neden 4 elemanlı değil ve son elemanda boş değil diye bir soru yükseliyor. Sonuçta başta “/” olduğu gibi sonda da mevcut ama böyle tasarlanmış.

{% assign url = page.url %}
{% assign url = url | split: "/" %}
{{url.size}}
{% assign title = url[1] %}
You are reading the 7th of 19 episodes in Jekyll.
Published on 31.05.2018 by Mert Bakır with commit f5816db.
jekyll
#jekyll #liquid #static-site
Next episode:
Liquid: Döngüler
published on 03.07.2018

Bu yazıda liquid syntaxında forloop’dan bahsedeceğiz. Yeni başlayanların da ilk karşılaştıkları klasik yapı, for döngüsü. {% for post in site.posts%} // Do something here {% endfor %} Hemen karşınıza çıkmayan bazı incelikleri var. Onları paylaşalım: {% for i in (0..10) %} {{i}} {% endfor %} …

published on 03.07.2018

Bu yazıda, liquid syntax’ı ile diziler üzerinde yapılabilecek bazı işlemler üzerinde duracağım. Etiketlere Göre İlgili Yazılar Devam konusundaki inadım üzerine liquid’in array yapısı ile epey içli dışlı oldum. Öğrendiklerimi burada not alacağım. […] Doğru cevap: …

published on 18.05.2018

Pagination. Sayfalandırma. İsteğimiz her post için ‘önceki’ ve ‘sonraki’ postlara gidecek birer link oluşturmak ve bunu herhangi bir plugin kullanmadan yapmak. Aslında, postları tarihe göre sıralayıp önceki ve sonraki postlar için birer link ekleyeceğiz. Olduça basit bir iş. …

published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …