published on 31.05.2018

Daha önce Liquid: Sayfalandırma ve Dizi Filtreleme konusunda birkaç dizi operasyonundan ve döngülerden bahsetmiştim. Şimdi stringler ile oynayacağız. Öncelikle belirteyim, liquid syntax’ı kesinlikle matematikte iyi değil, zaten amacı da o değil. Buna bağlı olarak jekyll ile dinamik yapılar oluşturmak, biraz uğraştırıcı, hatta verimsiz. Yine de ihtiyaç duyabiliyoruz.

Konuya dönelim, stringler… Burada stringler üzerinde split, reverse, join, truncate gibi fonksiyonları kullanarak istediğimiz substringi elde etmeye çalışacağız.

Bir stringi tersten yazmak

Direkt mümkün değil; ancak 3 adımda mümkün. Herbir karakteri ayır. Tersten sırala. Tekrar birleştir.

1
2
3
{% assign text = "sample.text.html"%}
{% assign reversed_text = text | split: "" | reverse | join: "" %}
{{reversed_text}}

Bir dosya adı için uzantıya erişmek

Diğer bir deyişle, bir string’te son noktadan sonra gelen substring’i elde etmek istiyoruz.

1
2
3
{% assign text = "sample.text.html"%}
{% assign extension = text | split: "." | last %}
{{extension}} {{extension.size}}

Yukarıdaki kodun çıktısı: html 4 olacaktır.

Bir dosya adının uzantısız haline erişmek

Burada iş biraz daha zorlaşıyor. Çünkü yukarıda “last” fonksiyonu ile son elamanı seçtiğimiz gibi “first” ile ilk elamanı seçmek çözüme her zaman götürmeyecektir. “file.html” gibi bir dosya adı için first kullanmak yeterli olsa da işin içine birden çok nokta girdiğinde “file.more.html” gibi bir durumda “first” fonksiyonu sadece “file” kısmını döndürecektir.

Bunun için, önce dosya uzantısının kaç karakter oluştuğunu bulmalı sonra o kısma kadar olan substrigi almalıyız.

Bir önceki örnekte uzantıyı ve kaç karakter olduğunu bulmuştuk. Aşağıda “num” değişkenini son noktaya kadar olan karakter sayısını elde edecek şekilde tanımladık. Artık truncate ile texti kısaltabiliriz.

1
2
{% assign num = text.size | minus: extension.size |minus:1 %}
{{ text | truncate: num, "" }}

Çıktısı sample.text olacaktır. Virgülden sonraki boş string ifadesi (""), truncate ettikten sonra bir şey eklememesi gerektiğini belirtiyor, aksi halde varsayılan olarak num - 3 kadar kısaltır ve 3 nokta ekler: sample.t... .

Sonuçta eğer ki bulunduğumuz sayfaya ait dosya adını uzantısız bir şekilde elde etmek istiyorsak:

1
2
3
4
{% assign text = page.name %}
{% assign extension = text | split: "." | last %}
{% assign num = text.size | minus: extension.size | minus: 1 %}
{% assign noextension = text | truncate: num, "" %}

Bir başka örnek ise mevcut sayfa url’i üzerinden ilk dizine erişmek olabilir. Örneğin, url: https:mertbakir.xyz/jekyll/liquid-strings/ olsun. page.url dediğimizde zaten domain kısmını dahil etmiyor ve geri kalan kısım için split: “/” ile böldüğümüzde 3 elemanlı bir dizi elde ediyoruz.

İlk eleman boştur, ikincisi “jekyll” ve son eleman “liquid-strings” olur. Burada madem ilk eleman var ve boş oluyor neden 4 elemanlı değil ve son elemanda boş değil diye bir soru yükseliyor. Sonuçta başta “/” olduğu gibi sonda da mevcut ama böyle tasarlanmış.

1
2
3
4
{% assign url = page.url %}
{% assign url = url | split: "/" %}
{{url.size}}
{% assign title = url[1] %}
You are reading the 7th of 19 episodes in Jekyll.
Published on 31.05.2018 by Mert Bakır with commit 5ebb327.
jekyll
#jekyll #liquid #web-dev
Next episode:
Liquid: Döngüler
published on 03.07.2018

Bu yazıda liquid syntaxında forloop’dan bahsedeceğiz. Yeni başlayanların da ilk karşılaştıkları klasik yapı, for döngüsü. […] 1 2 3 {% for post in site.posts%} // Do something here {% endfor %} Hemen karşınıza çıkmayan bazı incelikleri var. Onları paylaşalım: […] 1 2 3 {% for …

published on 03.07.2018

Bu yazıda, liquid syntax’ı ile diziler üzerinde yapılabilecek bazı işlemler üzerinde duracağım. Etiketlere Göre İlgili Yazılar Devam konusundaki inadım üzerine liquid’in array yapısı ile epey içli dışlı oldum. Öğrendiklerimi burada not alacağım. […] Doğru cevap: …

published on 18.05.2018

Pagination. Sayfalandırma. İsteğimiz her post için ‘önceki’ ve ‘sonraki’ postlara gidecek birer link oluşturmak ve bunu herhangi bir plugin kullanmadan yapmak. Aslında, postları tarihe göre sıralayıp önceki ve sonraki postlar için birer link ekleyeceğiz. Olduça basit bir iş. …

published on 21.08.2020

Hugo için rss-feed-in-hugo yazısını paylaştıktan sonra fark ettim ki jekyll için yazmamışım. İki yol göstereceğim, birincisi eklenti ile ikincisi liquid kodu ile. […] Eklenti ile yapmak oldukça kolay. Gemfile’ınıza gem 'jekyll-feed' satırını ekleyin ve _config.yml dosyasına ise …

published on 20.01.2019

Bir postun altına, sıradaki N adet postun linkini nasıl ekleriz? Pagination, ama previous ile next yerine next N post. N, sizin seçeceğiniz bir sayı. Pagination adlı yazıda, önceki ve sonraki yazıları nasıl elde edeceğimizi anlatmıştım. Bir de uzunca ve build time kötü etkileyecek ama teoride …

published on 03.07.2018

Bu yazıda daha önce yazdığım Etiketlere Göre İlgili Yazılar konusundaki yapıyı eleştirip iyileştireceğiz. En azından başlangınçta öyle düşünüyordum. Kısaca hatırlayalım, ne yaptığımızı: […] Amaç: Tüm postlar arasından (all_posts) mevcut sayfanın etiketlerinden (page.tags) en az birine sahip …