published on 21.08.2020

Hugo için rss-feed-in-hugo yazısını paylaştıktan sonra fark ettim ki jekyll için yazmamışım. İki yol göstereceğim, birincisi eklenti ile ikincisi liquid kodu ile.

Yöntem I: Plugin

Eklenti ile yapmak oldukça kolay. Gemfile’ınıza gem 'jekyll-feed' satırını ekleyin ve _config.yml dosyasına ise aşağıdaki satırları ekleyin.

plugins:
 - jekyll-feed

Böylece, jekyll-feed pluginini eklemiş olacaksınız ve plugin bizim için /feed.xml dosyasını oluşturacak. Pluginin ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz, varsayılan olarak son 10 postu alacaktır. Github sayfasında değiştirebileceğimiz parametreler detayları ile var.

Yöntem II: Liquid

İkinci yöntemde ise, eklenti kullanmadan liquid templati oluşturacağız. Root dizininde /feed.xml dosyasını oluşturduktan sonra aşağıdaki kodu yapıştırabilirsiniz veya istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

---
layout: none
---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <channel>
  <title>{{ site.title | xml_escape }}</title>
  <author><name>{{ site.author.fullname | xml_escape }}</name></author>
  <description>{{ site.description | xml_escape }}</description>
  <link>{{ site.author.url }}</link>
  <atom:link href="/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
  {% for post in site.posts limit:45 %}
   <item>
    <title>{{ post.title | smartify | strip_html | normalize_whitespace | xml_escape }}</title>
    <category>{{ post.category | xml_escape }}</category>
    <author>{{ site.author.fullname | xml_escape }}</author>
    <description>{{ post.content | strip | xml_escape }}</description>
    <pubDate>{{ post.date | date: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z" }}</pubDate>
    <link>{{ site.author.url | append: "/" | append: post.url | xml_escape }}</link>
    <guid>{{ site.author.url | append: "/" | append: post.url | xml_escape }}</guid>
   </item>
  {% endfor %}
 </channel>
</rss>
You are reading the 18th of 19 episodes in Jekyll.
Published on 21.08.2020 by Mert Bakır with commit 261e231.
jekyll
#jekyll #liquid #rss #static-site
Next episode:
Jekyll Commands
published on 10.11.2018

Run jekyll site: jekyll serve If you have gem files use the below code instead: bundle exec jekyll serve Parameters Usage -o open the site in browser -w watch –port port, to run multiple sites locally. jekyll serve -o -w --port 8000 jekyll serve -o -w --port 4000 This way you can …

published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …