published on 20.01.2019

Tag Cloud. Bloglarda karşımıza çıkan klişe yapı. Wordpress kullananlar automatic generate ediyorlardır, Jekyll için ise belki vardır plugin ama biz kendimiz oluşturacağız.

Öncelikle tag-cloud.html adı altında bir include dosyası oluşturalım. Böylece daha sonra arşiv sayfasında, tag ya da post layoutlarında çağırabiliriz. {% include tagcloud.html %} Aşağıdaki kısa kod tüm işi yapmaya yeterli. Credits goes to this guy.

{% capture site_tags %}{% for tag in site.tags %}
    {{ tag | first }}
{% unless forloop.last %},{% endunless %}{% endfor %}{% endcapture %}

{% assign site_tags = site_tags | split: ',' %}

{% assign total_tag_count = 0 %}
{% for tag in site_tags %}
{% assign total_tag_count = total_tag_count | plus: site.tags[tag].size %}
{% endfor %}

<div>
{% for tag in site_tags %}
{% assign rel_tag_size = site.tags[tag].size | times: 2.0 | divided_by: total_tag_count | plus: 1 %}
    <a href="/tag/{{ tag }}" style="font-size: {{ rel_tag_size }}rem;">{{ tag }}</a>
{% endfor %}
</div>

site.tags, sitedeki tüm taglerin tutulduğu bir dizi ama sadece tag adlarını tutmuyor, o tagi kullanan dökümanları da saklıyor. Bize sadece unique tag adlarından oluşan bir liste lazım ve ilk adımda bunu yapıyoruz ve site_tags dizisini elde ediyoruz.

İkinci adımda artık herbir tag için görece boyut hesaplayacağız. Toplam geçen tag sayısını buluyoruz (unique değil, tekrarları da sayıyoruz). Bir tagin kaç kere geçtiğini buluyoruz ve buna göre inline css ile font-size’ı değiştiriyoruz. Böylece daha çok kullanılan etiket bulutta daha büyük görünüyor.

Relative Tag Size = Constant + (Tag.Count * ConstantMultiplier / TotalTagCount)

Tag Cloud with Relative Font Size
Tag Cloud with Relative Font Size

Burada dikkat edilmesi gereken iki konu var.

  1. Tag cloud’daki bir etikete tıklandığında userı, o tag ile ilgili bir sayfaya yönlendirmelisiniz. Bunun için, Etiketler‘i okuyabilirsiniz.

  2. Eğer collection yapısı kullanıyorsanız, site.tags yalnızca, posts collection’ı altındaki tagleri döndürecektir. Eğer tüm koleksiyonlardaki etiketleri istiyorsanız aşağıdaki gibi elde edebilirsiniz.

{% assign all_tags = '' | split: ''%}

{% for document in site.documents %}
    {% assign all_tags = all_tags | concat: document.tags | unique %}
{% endfor %}
You are reading the 13rd of 19 episodes in Jekyll.
Published on 20.01.2019 by Mert Bakır with commit 261e231.
jekyll
#jekyll #static-site #tags
Next episode:
Sıradaki Yazılar
published on 20.01.2019

Bir postun altına, sıradaki N adet postun linkini nasıl ekleriz? Pagination, ama previous ile next yerine next N post. N, sizin seçeceğiniz bir sayı. Pagination adlı yazıda, önceki ve sonraki yazıları nasıl elde edeceğimizi anlatmıştım. Bir de uzunca ve build time kötü etkileyecek ama teoride …

published on 21.01.2019

Jekyll’da varsayılan olarak gelen yapıda tüm postları _posts/ klasörü altında tutarız. Post sayısı arttıkça postları gruplama, alt klasörlere bölme ihtiyacı duyabilirz. Jekyll hâlâ postları görecek ve site.posts değişkeni, _posts/ ve altındaki tüm alt dizinlerdeki tüm postları getirecektir. …

published on 21.01.2019

Jekyll’da dosyalara front-matter eklerken çoğunlukla tekrara düşebiliriz. Örneğin, birçok dosyaya aynı layoutu, layout: default, layout: post, kategoriyi category: your_category veya koleksiyonunuza özel belirlediğiniz custom attributeları eklerken benzer dosyaların herbirine, aynı satırları …

published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …