published on 20.05.2018

Jekyll’da herhangi bir yerde (aynı ya da farklı dosyalarda) aynı kodu tekrar kullanacaksak bu kodu include.html dosyası içerisinde saklayıp oradan çağırırız. Böylece tekrarın önüne geçeriz. Bir nevi fonksiyon tanımlamak gibi düşünülebilir. Github’daki bloglarda görmüşsünüzdür genelde head.html ayrı bir dosyada _includes klasörü içinde tutulur ve çağrılmak istendiği yerde {% include head.html %} ile çağrılır.

Konuyu detaylandırmak adına, bu blogta kullandığım post_header.html üzerinden örneklendirelim.

<div class="post-header">
    <h2 class="post-title">
        <a href="{{ post.url }}">{{ post.title }}
       </a></h2>
     <span class="post-date">{{ post.date | date: "%d.%m.%Y" }}</span>

     {% if {{include.headertype}} == "full" %}
        <p class="post-desc">{{ post.description }}</p>
     {% endif %}
</div>

post_header.html dosyası, post.title, post.date ve post.description saklıyor ve çağrıldığında geri döndürüyor. Bu yapıyı birden fazla yerde kullandığım için, include içine almaya karar verdim. Yalnız, her sayfa için tam olarak aynı yapıyı da istemiyorum. Mesela, anasayfada sadece başlık ile tarihi isterken, /tag sayfasında description’ın da görülmesini istiyorum.

Bu gibi durumlar için; include dosyasını çağırırken parametre ile değer göndermemiz mümkün. Bu parametreyi ayrıca tanımladığımız bir yer yok, direkt çağırdığımız yerde tanımlamış oluyoruz.

{% include post_header.html headertype = "full" %} şeklinde headertype parametresi tanımlanıp “full” değeri atanarak post_header.html include’u çağrılabilir. Bu durumda yukarıdaki örnekte eğer headertype = "full" şeklinde çağrıldığında post.description’ı da ekleyerek gönderecek aksi halde sadece post.title ve post.date gönderecek.

Parametrenin ismi de size kalmış. Ayrıca, aynı anda birden fazla parametre kullanmak mümkün. Syntaxı aşağıdaki gibi genelleyebiliriz:

{% include include.html param0 = val0 param1 = val1 paramN = valN %}

You are reading the 2nd of 19 episodes in Jekyll.
Published on 20.05.2018 by Mert Bakır with commit db8d56a.
jekyll
#jekyll #liquid #static-site
Next episode:
Tarihleri "Türkçe" Görüntülemek
published on 19.05.2018

Liquid syntaxı ile tarihleri, eğer ki “19.05.2018” formatında elde etmek istiyorsak işimiz kolay. page.date | date: "%d.%m.%Y" ile sayılarla istediğimiz formatı elde etmemiz mümkün. Eğer istediğimiz format, “19 Mayıs, 1919” şeklinde ise page.date | date: "%d …

published on 21.05.2018

Jekyll’a yeni başlayan biri için, kod bloklarını görüntülemek problemli bir iş olabilir. En azından benim için epey problemli oldu. Bu yazıda, karşılaşabileceğiniz problemlere karşı birkaç ipucu vermeye çalışacağım. […] Eğer, yazılar kod bloğu içeriyorsa ve anasayfada postları …

published on 13.06.2018

Eğer, matematiksel bir şeyler yazıyorsanız matematiksel gösterimlere de ihtiyacınız olacaktır. Bu konuda akla ilk gelen belge hazırlama sistemi LaTeX‘dir. Peki, bir jekyll blogunda bu iş nasıl yapılır? Kullandığınız markdown işleyicisine göre farklı seçeneklere yönelebilirsiniz. Ben, kendi …

published on 10.07.2022

Previously, I’ve published a blog post about deploying static content on heroku with basic authentication. The main purpose was to get basic auth for a freely hosted static website. In that post, we hosted the source code on GitLab and configured a CI/CD pipeline to render the static content …

published on 28.05.2022

Each git commit has a field called Author which consists ‘user.name’ and ‘user.email’. We usually set these variables once, after installing git, with git config --global so that each repo gets the variables from the global definition. We can also set them locally for a …

published on 25.05.2022

In this post, I’ll first walk through hosting static content with basic authentication. Then, we’ll look into deploying to Heroku using GitLab Pipelines, more specifically deploying a certain sub-directory within the project instead of pushing the whole project. Also, I’ll share …

published on 17.04.2022
edited on 15.07.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …