𐱅𐰭𐰼𐰃: 𐱅𐰏: 𐱅𐰭𐰼𐰃𐰓𐰀: π°‰π°†π°žπ°’π±: 𐱅𐰇𐰼𐰰: 𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀: 𐰴𐰍𐰣: 𐰉𐰆: π°‡π°“π°šπ°€: π°†π°žπ°Ίπ±ƒπ°’: 𐰽𐰉𐰒𐰣: π±…π°‡π°šπ±…π°ƒ: 𐰾𐰃𐰓𐰏𐰠: π°†π°žπ°–π°†: 𐰃𐰀: π°˜π°π°‡π°€π°’: π°†π°π°žπ°£π°’: π°‹π°ƒπ°Όπ°šπ°ƒ: 𐰆𐰍𐱁𐰒: 𐰉𐰆𐰑𐰣𐰒: π°‹π°ƒπ°Όπ°˜π°€: 𐱁𐰑𐰯𐰃𐱃: 𐰋𐰏𐰠𐰼: π°˜π°ƒπ°Ίπ°–π°€: 𐱃𐰺𐰴𐱃: 𐰉𐰆𐰖𐰺𐰸: 𐰋𐰏𐰠𐰼: 𐰆𐱃𐰕: 𐱃𐱃𐰺: 𐱃𐰸𐰆𐰕: 𐰆𐰍𐰕: 𐰋𐰏𐰠𐰼𐰃: 𐰉𐰆𐰑𐰣𐰃: 𐰉𐰆: 𐰽𐰉𐰒𐰀: 𐰓𐰏𐰇𐱅𐰃: 𐰾𐰃𐰓: 𐰴𐱃𐰍𐰑𐰃: π±…π°ƒπ°­π°žπ°€: 𐰃𐰠𐰏𐰼𐰇: π°šπ°‡π°€: 𐱃𐰆𐰍𐰽𐰴𐰀: 𐰋𐰃𐰼𐰏𐰼𐰇: π°šπ°‡π°€: 𐰆𐰺𐱃𐰆𐰾𐰃𐰭𐰺𐰆: 𐰸𐰆𐰺𐰃𐰍𐰺𐰃: π°šπ°‡π°€: 𐰉𐱃𐰾𐰢𐰃𐰭𐰀: π°˜π°ƒπ°Ίπ°π°Ίπ°ƒ: 𐱅𐰇𐰀: 𐰆𐰺𐱃𐰆𐰾𐰃𐰭𐰺𐰆: 𐰦𐰀: π°ƒπ°²π°Όπ°šπ°ƒ: 𐰉𐰆𐰑𐰣: 𐰴𐰆𐰯: 𐰒𐰭𐰀: π°šπ°‡π°Όπ°Ό:𐰉𐰆𐰨𐰀: 𐰉𐰆𐰑𐰣: 𐰇𐰕𐰀: π°šπ°‡π°š: 𐱅𐰭𐰼𐰃: 𐰽𐰺𐰀: 𐰖𐰍𐰕: 𐰘𐰼: π°΄π°ƒπ°žπ°¦π°Έπ°‘π°€: π°šπ°ƒπ°€: 𐰺𐰀: π°šπ°ƒπ°Ύπ°ƒ: π°†π°π°žπ°ƒ: π°΄π°ƒπ°žπ°£π°’π°Ύ: π°šπ°ƒπ°Ύπ°ƒ: π°†π°π°žπ°ƒπ°¦π°€: 𐰇𐰕𐰀: 𐰲𐰃𐰒: 𐰯𐰀𐰒: 𐰉𐰆𐰒𐰣: 𐰴𐰍𐰣: 𐰃𐰾𐱅𐰒𐰃: 𐰴𐰍𐰣: π°†π°žπ°Ίπ°’π±: π°†π°žπ°Ίπ°―π°£: 𐱅𐰇𐰼𐰰: 𐰉𐰆𐰑𐰣𐰭: 𐰃𐰠𐰃𐰀: 𐱅𐰇𐰼𐰇𐰾𐰃𐰀: 𐱃𐰆𐱃𐰀: 𐰋𐰃𐰼𐰒𐰾: 𐰃𐱅𐰃: 𐰋𐰃𐰼𐰒𐰾: π°šπ°‡π° π±…π°ƒπ°π°€: 𐰖𐰸: 𐰼𐰾𐰼: 𐰸𐰆𐰯: 𐰇𐰠𐱅𐰲𐰃: 𐰼𐱅𐰏𐰕: 𐰃𐰀𐰒: π°šπ°‡π° π±…π°ƒπ°π°€: 𐰚𐰼𐰏𐰚: 𐰉𐰆𐰑𐰃: 𐰇𐰕𐰒: 𐰽𐰴𐰦𐰒: π°šπ°‡π°Όπ°‡π°Ό: π°šπ°‡π°•π°’: π°šπ°‡π°Όπ°’π°•: 𐱅𐰏: 𐰋𐰃𐰠𐰼: 𐰋𐰃𐰠𐰏𐰒: 𐰋𐰃𐰠𐰒𐰕: 𐱅𐰏: 𐰉𐰆𐰑𐰃: 𐰇𐰕𐰒: 𐰽𐰴𐰦𐰒: 𐰇𐰓: 𐱅𐰭𐰼𐰃: 𐰖𐰽𐰺: π°šπ°ƒπ°Ύπ°ƒ: π°†π°π°žπ°ƒ: 𐰸𐰆𐰯: 𐰇𐰠𐰏𐰠𐰃: 𐱅𐰇𐰼𐰇𐰒𐰾:

published on 29.10.2021

π±ƒπ°žπ°: π°šπ° π°‡π°Όπ±…π°ƒ: 𐰽𐰉𐰃: 𐰦𐰍: 𐰖𐰺𐰽: 𐰖𐰕𐰃𐰑𐰀: 𐰆𐰣: 𐱅𐰇𐰒𐰀: 𐰾𐰇: 𐱅𐰼𐰠𐱅𐰃: 𐱅𐰃𐰼: π°†π°ž: 𐰽𐰉𐰍: 𐰾𐰓𐰯: 𐰋𐰏𐰠𐰼: 𐰸𐰆𐰯: π°–π°£π°žπ°’: 𐰺𐰃𐰍: 𐰆𐰉𐱃𐰃: 𐰘𐰏: 𐱅𐰓𐰃: 𐰋𐰀: 𐰨𐰀: 𐱅𐰼: 𐰒𐰀: 𐰋𐰀: 𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀: 𐱃𐰆π°ͺ𐰸𐰸: π°žπ±ƒπ°†π°£: 𐰖𐰃𐰽𐰍: 𐰽𐰀: π°šπ° π±…π°’π°•: 𐰼𐱅𐰾: 𐰇𐰏𐰕𐰏: π°šπ°²π°€: π°šπ° π±…π°’π°•: π°šπ° π°’π°Ύπ°ƒ: 𐰞𐰯: 𐱅𐰃𐰓𐰃: 𐱃𐰆𐰖𐰒𐰑𐰃: 𐱅𐰭𐰼𐰃: 𐰆𐰒𐰖: 𐰃𐰑𐰸: 𐰘𐰼: 𐰾𐰆𐰉: 𐰉𐰽𐰀: 𐰋𐰼𐱅𐰃: 𐰼𐰨: π°€π°šπ°€: 𐱅𐰕𐰼: 𐰋𐰃𐰕: 𐰰𐰇𐰾: π±…π°˜π°€: π°€π°šπ°€: 𐰸𐰆𐰺𐰸𐰆𐰺: 𐰋𐰃𐰕: …

published on 16.12.2018

Solo TΓΌrk’ΓΌn altΔ±ndaki ay yΔ±ldΔ±zdan esinlenerek benzerini CSS ile yapabilir miyim, diye düşündΓΌm. Evet, boş işlerle uğraşmak da ΓΌzerime yok. CSS bilene kolay gelecek olsa da bilmeyen olarak benim biraz zamanΔ±mΔ± aldΔ±. Her şeyden ΓΆnce TΓΌrk Bayrağı’nΔ±n ΓΆlçülerini bilmek gerekiyor. SonrasΔ± …

published on 10.11.2018

Başlamadan ΓΆnce sΓΆyleyeyim, abartacak hiΓ§bir şey yok, markdown dΓΌnyanΔ±n en kolay markup dili olabilir. 5 dakikada âğrenilir. YaygΔ±n olarak her yerde de kullanΔ±lΔ±r, reddit’ten github’a… 2020 Update: I’ve found this. […] # Header Level 1 ## Header Level 2 ### Header …

published on 24.04.2018