published on 10.11.2018

Başlamadan önce söyleyeyim, abartacak hiçbir şey yok, markdown dünyanın en kolay markup dili olabilir. 5 dakikada öğrenilir. Yaygın olarak her yerde de kullanılır, reddit’ten github’a…

2020 Update: I’ve found this.

Headers

# Header Level 1
## Header Level 2
### Header Level 3
#### Hea...you get the idea...
[Name](Path)

Don’t click on this link

Image

![Name](Path)

KamArt

Code Block

``` We type code beetween these characters. ```

public void PrintHello() 
{
 Console.Writleline("Hello Markdown");
}

Why it didn’t work then? You guessed it classic escape character, back slash: \ comes to rescue.

Öyleyse geliyor, yüzyılın iyiliği. Grave Accent denilen bu karakteri, ASCII 96 olarak da bilinir, Türkçe klavyede nasıl yapacağız? ASCII demişken, Alt + 96 kombinasyonuyla olur ama bizim klavyede virgül ve noktalı virgülün bulunduğu tuştur. Tek başına virgül, shift ile noktalı virgül yazdıran tuş ALTGR ile ` verir.

Sözü açılmışken, ALTGR + Ü = ~ Tilde verir. Çoğu klavyede bu sembolleri tuşların üstüne basmamışlar. Ara ki bulasın!

Line Break

Line break yoksa kullanın kardeşim. =P
Line break varmış halbuki markdown’da. Satır sonuna iki ya da daha fazla space atarsan linebreak atmış oluyorsun.

Unordered List

* Unordered list item
* Another unordered list item
 • Unordered list item
 • Another unordered list item

Ordered List

1. Ordered list Item One
2. Ordered list Item Two
3. And so on
 1. Ordered list Item One
 2. Ordered list Item Two
 3. And so on

1. Ordered list Item One
2. Ordered list Item Two
4. And so on
5. look this is actually 4th.
41. not 41 really.

Çıktıya dikkat et, sıralı gidiyor. Güzel bir özellik, birden fazla listeyi birleştirirken ya da ortadan bir satırı sildiğinde tek tek rakamları değiştirmekle uğraşmıyorsun.

 1. Ordered list Item One
 2. Ordered list Item Two
 3. And so on
 4. look this is actually 4th.
 5. not 41 really.

Checkbox

 • this is an incomplete item
 • this is also an incomplete task
 • well, this is a complete one

Table

Bu biraz zahmetli.

Character | Quote
---- | ------
Invoker | The skies set you a flame!
Nyx | nyx nyx nyx nyx nyx ...
CharacterQuote
InvokerThe skies set you a flame!
Nyxnyx nyx nyx nyx nyx …
InvokerI am a beacon of knowledge blazing out across a black sea of ignorance.
InvokerDid I hear a squeak?
InvokerThroughout the aeons, I have been known by many names but my true name of power; is CARL.
Ele’yasClearly, I have a weakness for horned wenches.
IorverthLackeys like you we coat in honey then tie you down on an anthill.
Elven WardancerWatch and learn
Elven WardancerToo fast for you dh’oine
AelirennDrive the apeman into the sea
Vrihedd BrigadeThis is Elven land, Dh’oine, upon which your kind dies

BlockQuote (>)

As Mustafa Kemal said:

> Ne mutlu Türk'üm diyene!

Ne mutlu Türk’üm diyene!

Emphasis (* *, ** **)

Cebren ve hile **aziz vatanın** _bütün kaleleri _zapt edilmiş_, bütün **orduları dağıtılmış**, ve memleketin **her köşesi bifiil işgal edilmiş** olabilir.

Cebren ve hile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün orduları dağıtılmış, ve memleketin her köşesi bifiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Published on 10.11.2018 by Mert Bakır with commit db8d56a.
karalama
#markdown #static-site
published on 10.07.2022

Previously, I’ve published a blog post about deploying static content on heroku with basic authentication. The main purpose was to get basic auth for a freely hosted static website. In that post, we hosted the source code on GitLab and configured a CI/CD pipeline to render the static content …

published on 28.05.2022

Each git commit has a field called Author which consists ‘user.name’ and ‘user.email’. We usually set these variables once, after installing git, with git config --global so that each repo gets the variables from the global definition. We can also set them locally for a …

published on 25.05.2022

In this post, I’ll first walk through hosting static content with basic authentication. Then, we’ll look into deploying to Heroku using GitLab Pipelines, more specifically deploying a certain sub-directory within the project instead of pushing the whole project. Also, I’ll share …

published on 17.04.2022
edited on 15.07.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …