published on 01.05.2020

Containerlar ephemeral stroge kullanırlar. Yani container öldüğünde içindeki datada onunla birlikte yok olur gider. Bu yüzden, persistent volume‘ler kullanılır. Kalıcı olmasını istediğimiz datayı, containerın dışında tutarız. Ben, belli aralıklar ile bu volume’ü yedeklemek istiyorum. Basit bir işlem, mevcut volume’ü, sunucuda bir dizinde, bir .tar dosyası olarak belli bir süre için saklayacağız. Aşağıdaki birkaç satırlık bash script bunu işi yapmak için yeterli.

#! /bin/bash

now=$(date +%Y-%m-%d)

old=$(date -d 'now -3 weeks' +%Y-%m-%d)

docker run --rm --volumes-from grafana -v /foo/backup:/backup alpine tar cf /backup/grafana-"$now".tar /var/lib/grafana
rm -f /foo/backup/grafana-"$old".tar

Scripti çalışabilir kılmak için execute yetkisi de vermemiz gerekecek. chmod +x script.sh. Scriptin yetkilerini görmek için ls -l script.sh komutunu kullanabiliriz.

Tabii ki sürekli gelip bu scripti manuel tetiklemeyeceğiz. Linux’da bu gibi işler için crontab var. Crontab’a çizelge (zaman bilgisi) ve yapacağı işi söyleyeceğiz sadece.

crontab -e

Aşağıdaki satır ile crontab’a her haftanın 5. günü, saat 19’da dizindeki scripti çalıştırması gerektiğini söylüyor. Buradaki zaman bilgisi gösterimi hakkında desteğe ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz güzel bir site önererek bitireyim, crontab.guru

0 19 * * 5 /path/to/script.sh
Published on 01.05.2020 by Mert Bakır with commit 261e231.
linux
#bash #containers #docker #linux
published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …