published on 01.05.2020
edited on 19.01.2021

Containerlar ephemeral stroge kullanırlar. Yani container öldüğünde içindeki datada onunla birlikte yok olur gider. Bu yüzden, persistent volume‘ler kullanılır. Kalıcı olmasını istediğimiz datayı, containerın dışında tutarız. Ben, belli aralıklar ile bu volume’ü yedeklemek istiyorum. Basit bir işlem, mevcut volume’ü, sunucuda bir dizinde, bir .tar dosyası olarak belli bir süre için saklayacağız. Aşağıdaki birkaç satırlık bash script bunu işi yapmak için yeterli.

1
2
3
4
5
6
7
8
#! /bin/bash

now=$(date +%Y-%m-%d)

old=$(date -d 'now -3 weeks' +%Y-%m-%d)

docker run --rm --volumes-from grafana -v /foo/backup:/backup alpine tar cf /backup/grafana-"$now".tar /var/lib/grafana
rm -f /foo/backup/grafana-"$old".tar

Scripti çalışabilir kılmak için execute yetkisi de vermemiz gerekecek. chmod +x script.sh. Scriptin yetkilerini görmek için ls -l script.sh komutunu kullanabiliriz.

Tabii ki sürekli gelip bu scripti manuel tetiklemeyeceğiz. Linux’da bu gibi işler için crontab var. Crontab’a çizelge (zaman bilgisi) ve yapacağı işi söyleyeceğiz sadece.

1
crontab -e

Aşağıdaki satır ile crontab’a her haftanın 5. günü, saat 19’da dizindeki scripti çalıştırması gerektiğini söylüyor. Buradaki zaman bilgisi gösterimi hakkında desteğe ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz güzel bir site önererek bitireyim, crontab.guru

1
0 19 * * 5 /path/to/script.sh
Published on 01.05.2020 by Mert Bakır. Last update on 19.01.2021 with commit 5d9074e.
linux
#bash #containers #docker #linux
published on 09.09.2020
edited on 23.01.2021

In this post, I’ll explain a very simple yet useful concept. I’m using Docker to manage a couple of containers in a few servers without using any management software since the environment isn’t big and complicated. Creating the containers for once is easy, it requires only a single …

published on 18.11.2019

Başlamadan önce belirtmem gerekir ki bu yazı genel olarak docker nedir, container nedir ve temel operasyonları ve volume yapılarını bildiğinizi varsayıyor. […] Bir sunucuda çalışan bir konteynerimiz olsun. Bu konteynere bağlı bir ya da birden fazla volume olsun. Konteynerı farklı bir sunucuya …

published on 20.11.2019

Fonksiyonlar, bölümünde argümanlardan kısaca bahsetmiştik. Peki, ya argümanı direkt scriptin dışından userdan ya da farklı bir programdan almamız gerekiyorsa ne yapacağız? Yine fonksiyona argüman gönderir gibi scripte argüman gönderebiliriz. […] 1 ./foobar.sh "foo" "bar" # …

published on 19.11.2019

Her dilde kullandığımız, tekrara düşmemek adına kullanılan en temel yapı. Fonksiyonlar, bash scriptinde aşağıdaki örnekteki gibi tanımlanabilir. function anahtar sözcüğü ardından fonksiyon adı verilir ve küme parantezi içerisinde fonksiyon tanımlanır. […] 1 2 3 4 #!/bin/bash function …

published on 24.01.2021
edited on 11.06.2021

Some time ago, I wanted to display image galleries on my Hugo website and searched for Hugo themes for photography and gallery. I can’t say I find much. Then, I met with a javascript library called nanogallery2 which is using another javascript library as an image viewer lightbox2. In this …

published on 23.01.2021
edited on 11.06.2021

Image processing may seem complicated at first but it’s actually easy and definitely worth implementing since it’ll help you decrease page load times. As you probably know, we don’t want to load raw images with huge sizes for small thumbnails or blog-posts. We want to load a small …

published on 31.12.2020
edited on 26.06.2021

I’ve, recently, published a blog post called Perfect Workflow for Publishing Python Notebooks. I talked about some of the benefits of using Rmarkdown and reticulate. In this post, I’ll try HTML widgets and explain how we can embed those in our blog post using nothing but R. […] 1 …

published on 05.12.2020

Resume A4 is a side project of mine. It’s one page Hugo Theme that allows you to write your resume in YAML format and keep track of it using git. Also, you can publish it online as a static site using GitLab, GitHub Pages, Netlify, or some other service you are familiar with. A few months …

published on 30.11.2020

I’ve been searching for a good workflow for publishing Jupyter or RMarkdown Notebooks as static blog posts. I think I’ve found the optimal solution for my use case. In this post, I’ll explain my workflow and why chose this way with examples. […] In reality my main purpose to …

published on 29.11.2020
edited on 05.12.2020

Plotly is a visualization library that allows us to write code in Python, R, or Julia and generates interactive graphs using Javascript. So, we don’t have to deal with Javascript. You can checkout Plotly gallery, there are interesting works. Anyway, last week, I’ve started learning …