published on 18.11.2019

Başlamadan önce belirtmem gerekir ki bu yazı genel olarak docker nedir, container nedir ve temel operasyonları ve volume yapılarını bildiğinizi varsayıyor.

Bir sunucuda çalışan bir konteynerimiz olsun. Bu konteynere bağlı bir ya da birden fazla volume olsun. Konteynerı farklı bir sunucuya taşımak (migrate) istiyoruz ya da sadece veriyi yedeklemek istiyoruz. Konteyneri, imageden tekrar oluşturmak çok kolay, önemli olan veriyi nasıl taşıyacağımız, nasıl yedekleyeceğimiz. Aşağıda bunu örneklerle açıklamaya çalıştım.

Backup

Bir containerım <source> var, volume bağlı. Bu volumeleri yani datayı yedeklemek istiyorum. Direkt olarak volume’ü yedekleyemiyoruz. Geçici bir container üzerinden işlem yapıyoruz, bu containerın yapacakları

 • İlgili volumeleri mount etmek
 • Yedeklenecek dizinleri .tar haline getirmek
 • .tar dosyasını dışarıya atmak host makine üzerinde saklamak
docker run --rm --volumes-from <source> -v /root/backup/<source>:/backup alpine tar cf /backup/backup.tar /directory/we/want/to/backup

Yukarıdaki komut;

 • alpine image’i çalıştırarak bir container oluşturacak.
 • source container’ındaki tüm volumeleri aynı şekilde mount edecek.
 • host makine üzerinde /root/backup/source dizinini containerda /backup dizinine mount edecek.
 • containerda tar cf komutunu çalıştıracak ve yedeklenmek istenen dizini tarlayıp backup.tar dosyasını oluşturacak.

Backup Example

Bir örnek üzerinden süreci tane tane anlatalım.

Önce boş bir volume ve oluşturalım.

docker volume create test

Volume için aşağıdaki dizin oluşacaktır ve içi boş olacaktır.

ls /var/lib/docker/volumes/test/_data

Oluşturduğumuz volume’ü kullarak yine test adında yeni bir container oluşturalım.

docker run -it --name test -v test:/test ubuntu /bin/bash

Test volume’ü /test dizinine mount edilmiş, test adında bir container ubuntu image’inden oluşturuldu ve /bin/bash çalıştırıldı. Bash ortamında artık container’ın içindeyiz. Aşağıdaki komutlarla test amaçlı oluşturduğumuz dizinde birkaç dosya oluşturalım.

cd /test
touch korkma sonmez bu safaklarda yuzen al sancak
exit

Container içerisinde /test dizininde 7 tane test dosyası olusturduk. Bu dosyaları host üzerinde mount ettiğimiz volume içerisinde görebiliriz.

ls /var/lib/docker/volumes/test/_data

Bu dosyaları yani container verisini, volume’ü, yedeklemek istiyoruz. Sadece yedekleme işlemi yapmak için yeni bir container create edeceğiz. Bu container’a ilgili volume mount edilecek. Container, artık kendisine bağlanmış olan veri ile tar ball oluşturacak. Amacını yerine getiren container sistemden silinecek, dispose edilecek.

docker run --rm --volumes-from test -v /root/backup/test_data:/backup alpine tar cf /backup/backup.tar /test

Transfer

Eğer gerekiyorsa veriyi yedeklemek için oluşturduğumuz .tar dosyasını farklı bir host’a taşıyıp orada restore edebiliriz veya aynı hostta da restore edebiliriz.

sftp user@hostipaddress
put backup.tar
bye

Restore

Varsayalım ki test_restore adında bir volume oluşturup veriyi bu volume üzerine restore etmek istiyoruz. docker volume create test_restore

docker run --rm -v test_restore:/restore -v /root/backup/test_data/:/backup alpine tar xf /backup/backup.tar -C /restore

Yukarıdaki komutu adım adım açıklarsak:

 • alpine image’ini kullanarak bir container oluştur.
 • test_restore volume’ünü container üzerindeki /restore dizinine mount et.
 • host üzerindeki /root/backup/test_data dizinini, container üzerinde /backup dizinine mount et.
 • /backup/backup.tar dosyasını /restore dizinine extract et.
 • oluşturduğun containeri sil.

Kontrol amaçlı aşağıdaki dizine bakılabilir.

ls /var/lib/docker/volumes/test_restore/_data

Real Life Example Gitlab

Burada sadece birkaç kod paylaşarak bir konteyner için birden fazla directory veya volume olduğunda nasıl yapılacağını ele alacağım.

Backup Gitlab

docker run --rm --volumes-from gitlab -v /root/backup/gitlab/:/backup alpine tar cf /backup/backup.tar /var/log/gitlab /etc/gitlab /var/opt/gitlab

Restore Gitlab

docker run --rm -v gitlab_logs:/var/log/gitlab -v gitlab_config:/etc/gitlab -v gitlab_data:/var/opt/gitlab -v /root/backup/gitlab:/backup alpine tar xf /backup/backup.tar -C /

Real Life Example Grafana

Backup Grafana

docker run --rm --volumes-from grafana -v $(pwd):/backup alpine tar cf /backup/backup.tar /var/lib/grafana

Restore Grafana

docker volume create grafana
docker run --rm -v grafana:/var/lib/grafana -v $(pwd):/backup alpine tar xf /backup/backup.tar -C /
Published on 18.11.2019 by Mert Bakır with commit 261e231.
linux
#containers #docker #linux
published on 17.04.2022
edited on 02.05.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …

published on 19.02.2022

Önceki yazıda LaTeX kullanmanın avantajlarından ve zorluklarından bahsetmiştim, MS Word gibi WYSIWYG programlar ile karşılaştırıp tavsiyelerimi yazmıştım. Bu yazıda Pandoc yazılımı üzerine konuşacağız. Pandoc’un da yardımıyla LaTeX’in avantajlarını alıp zorluklarını biraz geri de …

published on 12.02.2022

LaTeX bir çeşit döküman hazırlama sistemidir, ancak çoğumuzun alıştığı arayüzlerin aksine bu döküman içerisinde kod yazar gibi bazı komutlar kullanırız. Daha sonra derleyici (compiler) bu dökümanı bizim tanımladığınız kurallara göre PDF’e dönüştürür. […] 1978 yılında, Donald Knuth TeX …

published on 02.01.2022

This post is for fellow students who is studying Operations Research with CPLEX. If you don’t know already, IBM offers free academic license for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. […] First, you have to register IBM Academic Initiative with your academic instituion issued email. (e.g. …