published on 10.06.2018

8x8 lik satranç tahtasına en az kaç at yerleştirilmeli ki tüm kareler korunsun?

Bakış Açısı

Eğer aklınıza hemen küme kapsama problemi geldiyse ve çözümü merak ediyorsunuz bu kısmı atlayıp sayfayı aşağı kaydırabilirsiniz ama varsayalım ki aklınıza küme kapsama problemi gelmedi. İlk başta benim aklıma gelmemişti ama yine de düşünelim nasıl çözeceğiz?

$$i, j \in {1,2,3,4,5,6,7,8}$$

Öncelikle probleme ait uzayı tanımlamak lazım. 2 boyutlu uzayda herbir i ve j için herbir kareyi K(i, j) tanımlasak yeterli olacaktır.

At, bir eksende 2 kare, diğer eksende 1 kare giderek ‘L’ şeklinde hareket eder. (2,1) (1,2) (-2,1)…

Buna göre $K(i,j)$ karesindeki atın koruyacağı (gidebileceği) kareler:

K(i + 2, j - 1), | K(i + 1, j + 2) K(i + 2, j + 1), | K(i + 1, j - 2) K(i - 2, j + 1), | K(i - 1, j + 2) K(i - 2, j - 1), | K(i - 1, j - 2)

olacaktır. Örnek bir kare için K(4,5) görselleştirelim:

visualization of the problem
visualization of the problem

K(i, j)‘yi eğer at atandıysa 1,

aksi halde 0 alacak binary değişken olarak tanımlayalım. Amaç fonksiyonu toplam at sayısını minimize etmek üzere tanımlayalım.

$$\min Z = \sum_i\sum_j K(i,j)$$

Geldik zor kısmına, öyle kısıtlar yazmalıyız ki tüm karelerin korunmasını sağlasın. Vaktinde (bir iki yıl önce) birkaç saat uğraşmıştım bu bakış açısı ile kısıtları oluşturmaya. Epey de ilerledikten sonra boşa kürek çektiğimi farketmiştim. Tekrar burada o modeli anlatmayacağım ama ikinci bir binary değişken (karenin korunup korunmadığına dair) daha tanımlayıp işleri karmaşıklaştırmıştım.

Şimdi doğru bakış açısıyla probleme tekrar bakalım.

set covering approach
set covering approach

Sözlü ifade etmek gerekirse; bir ‘X’ noktasını korumak için, yukarıdaki 8 alternatif konuma ‘AT’ yerleştirebilir. Diğer bir deyişle, Bir atın koruduğu karelere değil, bir kareyi koruyan atlara bakıyoruz. Buradan sonrası küme kapsama problemi ve çözümü belli.

Burada biraz felsefe yapacağım, hayattaki problemler karşısında önce problemi iyi anlamak, tanımlamak gerektiği ile ilgili. Bir konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmeliyiz; çünkü çözüme her zaman birden fazla yoldan ulaşabilir. Genellikle o yollardan bir ya da birkaç tanesi diğerlerine göre daha zahmetsiz olur.

Matematiksel Model

$$\min \sum_i\sum_j X_{i,j}$$

subject to;

$$ X_{i+2,\ j+1} + X_{i+2,\ j-1} + X_{i-2,\ j+1} + X_{i-2,\ j-1} + X_{i+1,\ j+2}+ X_{i+1,\ j-2} + X_{i-1,\ j+2}+X_{i-1,\ j-2} + X_{i,\ j}\ge 1 \qquad \forall {i,j} $$

$$X_{i,j} \in {0,1} \qquad \forall {i,j}$$

Bir at, yukarıdaki resimlerden de anlaşıldığı üzere çevresindeki 8 noktayı koruyabiliyor. Ek olarak kendi bulunduğu hücreyi de koruyor. X(i,j) hücresini atladığımızda modelimiz eksik ve sonucumuz da yanlış olur.

GAMS

GAMS syntaxında aşağıdaki gibi yazılabilir:

SETS
I /1*8/;
ALIAS (I,J);
VARIABLE Z;
BINARY VARIABLE X(I,J);

EQUATION OBJECTIVE, CONSTRAINT;

OBJECTIVE.. Z =E= SUM(i, SUM(j, X(i,j)));

CONSTRAINT(i,j)..   X(i+2,j-1) + X(i+2, j+1) +
         X(i-2,j+1) + X(i-2, j-1) +
         X(i+1, j+2) + X(i+1, j-2) +
         X(i-1, j+2) + X(i-1,j-2)+ X(i,j) =G= 1;


MODEL set_covering /all/;
SOLVE set_covering USING MIP MINIMIZE Z;
option optcr = 0.0;
DISPLAY X.L;

Optimal Çözüm

Model, CPLEX ile çözdürüldüğünde optimal çözümde amaç fonksiyonu değeri 12 olarak bulunmuştur, çözüm aşağıdadır.

Optimal Solution
Optimal Solution

Ek olarak, burada herbir (i,j) için gelen kısıtlarda, eşitsizliğin sol tarafı herbir karenin kaç at tarafından korunduğu bilgisini verir. Ne kadar ‘güçlü’ korunduğu şeklinde de açıklanabilir.

GAMS kodunda bir Positive Variable P(I,J) tanımlayıp sol tarafı P(i, j)‘ye eşitleyerek aşağıdaki matrise ulaşabiliriz:

      1    2    3    4    5    6    7    8

  1    1    1    1    3    1    1    1    1
  2    1    1    1    3    1    1    1    1
  3    1    1    1    1    3    1    1    1
  4    1    1    3    4    4    1    3    3
  5    3    3    1    4    4    3    1    1
  6    1    1    1    3    1    1    1    1
  7    1    1    1    1    3    1    1    1
  8    1    1    1    1    3    1    1    1

Beklendiği gibi her kare en az 1 at tarafından korunuyor. Merkeze yakın kareler daha güçlü korunuyor. P(1,4), P(2,4), P(5,1), P(5,2), P(5,3) gibi…

Published on 10.06.2018 by Mert Bakır with commit 03f9638.
operations-research
#integer-programming #set-covering
published on 10.07.2022

Previously, I’ve published a blog post about deploying static content on heroku with basic authentication. The main purpose was to get basic auth for a freely hosted static website. In that post, we hosted the source code on GitLab and configured a CI/CD pipeline to render the static content …

published on 28.05.2022

Each git commit has a field called Author which consists ‘user.name’ and ‘user.email’. We usually set these variables once, after installing git, with git config --global so that each repo gets the variables from the global definition. We can also set them locally for a …

published on 25.05.2022

In this post, I’ll first walk through hosting static content with basic authentication. Then, we’ll look into deploying to Heroku using GitLab Pipelines, more specifically deploying a certain sub-directory within the project instead of pushing the whole project. Also, I’ll share …

published on 17.04.2022
edited on 15.07.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …